Wat doet Hoormij∙NVVS voor jou?

Hoormij∙NVVS streeft ernaar dat goede (hoor- en evenwichts)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden je betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor joú en al die mensen die hiermee te maken hebben. 

Goede hoorzorg

 • Hoorwijzer, een initiatief van Hoormij∙NVVS, is de enige onafhankelijke website met informatie over hoortests, hoorspecialisten, hoorhulpmiddelen en vergoedingen.
 • Ontwikkelen van het hoorprotocol. Het idee erachter is dat je een hulpmiddel vergoed krijgt waarmee je goed genoeg kunt functioneren. Dus bij lichte gehoorproblematiek krijg je een eenvoudiger toestel dan bij ernstig verlies en wanneer je veel in complexe luistersituaties verkeert, zoals een onderwijzer of iemand met een human resources functie. Aan de hand van een gehoortest en een vragenlijst word je ingedeeld in één van de vijf categorieën waarbij 1 eenvoudig is en 5 complex.
 • Antwoorden op de vraag: wanneer krijg je je hoortoestel vergoed?
 • Hoortoestel nodig? Zo kies je de juiste.
 • Op basis van de klantervaringen en alle signalen die bij ons binnenkomen, gaan wij in gesprek met het ministerie, audiciens en zorgverzekeraars. Zo heeft Hoormij∙NVVS ervoor gezorgd dat hoortoestellen nog altijd in het basispakket van de zorgverzekeringen zijn gebleven en dat vanaf 2016 kinderen tot 18 jaar 100% vergoeding ontvangen voor hun hoortoestellen.
 • Hoormij∙NVVS heeft bijgedragen aan de opzet van keuzewijzers voor CI-dragers. Kijk op CI Keuzehulp en op CI Keuzehulp Kinderen.
 • Goede zorg voor dragers van een cochleair implantaat (CI) kunnen terecht bij OPCI.

Tinnitus

Hoormij.NVVS is zich bewust van de weg die mensen met tinnitus afleggen en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Hoormij.NVVS ontwikkelde:

Hyperacusis

Duizeligheid en evenwicht 

 • Breng je evenwichtsproblemen in kaart via de SO STONED vragenlijst om tot de juiste diagnose te komen.
 • Hoormij•NVVS heeft (al in 2014) het boekje van Yardley en de Menieres Society vertaald naar het Nederlands. Dit is gratis te downloaden.
 • Hoormij∙NVVS onderhoudt nauwe contacten met KNO-artsen en neurologen om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en  om zo verbeteringen in de zorg mogelijk te maken. Zoals onderzoek naar de prismabril voor mensen met de ziekte van Ménière 
 • Hoormij∙NVVS ontwikkelde een overzicht met evenwichtsaandoeningen in beeld: zicht op evenwicht.
 • Hoormij∙NVVS zet zich in voor mensen met duizeligheidsklachten en evenwichtsaandoeningen

Toegankelijkheid

 • Meer voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen.
 • Meer en betere ondertiteling
 • Goede bereikbaarheid telecommunicatie en eerste hulpdiensten. Meer info: Signaal
 • Goede tolkvoorzieningen in tijden van veranderende regelgeving.
 • Betere kwaliteit van teletolk diensten

(H)erkenning door meer bekendheid en begrip

Meer mensen laten ervaren wat het is om te leven met een gehoor- en of evenwichtsaandoening, zodat er begrip ontstaat. Dit doen we door jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagnes.

Voorlichting en informatie

Hoormij∙NVVS werkt(e)