Wat doen wij voor jou?

Naast de vaste activiteiten op het gebied van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging voert Stichting Hoormij verschillende projecten uit, al dan niet met steun van externe fondsen, sponsoring of donaties. De projecten, al dan niet uitgevoerd in samenwerking met de overige belangenorganisaties, sluiten aan bij zes thema's.

Bekendheid en begrip

 • Meer mensen laten ervaren wat het is om te leven met een gehoor- en of evenwichtsaandoening, zodat er begrip ontstaat.

Toegankelijkheid

 • Meer voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen.
 • Meer en betere ondertiteling
 • Goede bereikbaarheid telecommunicatie en eerste hulpdiensten
 • Goede tolkvoorzieningen in tijden van veranderende regelgeving.
 • Betere kwaliteit van teletolkdiensten

Meedoen op het werk

 • Aandacht voor tinnitus
 • Tips & trucs voor slechthorende werknemers.
 • Slechthorende en dove jongeren stappen laten zetten op weg naar werk

Goede zorg

 • Ervaringen uitwisselen via sessies en via vragenlijsten op Hoorwijzer.
 • Goede zorg voor CI-dragers.
 • Goede zorg voor meervoudig gehandicapten en invulling van WMO.

Ervaringrijk

Op Ervaringrijk vind je ervaringen van anderen..

Regionale activiteiten

Kijk op de agenda voor een bijeenkomst bij jou in de buurt. De organisatie hiervan is in handen van vrijwilligers. Is er in jouw regio geen aanbod, dan kun je overwegen hier zelf initiatief in te nemen en vrijwilliger te worden voor Stichting Hoormij.

Wat hebben we voor jouw bereikt?

Kijk hier.

Slechthorendheid
Tinnitus
Meniere
Brughoektumor
Hyperacusis
CI

Ontvang onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte

Ga naar de donatiepagina

Draag uw steentje bij en doneer