Vergoeding

Niet alle behandelingen en hulpmiddelen voor tinnitus behoren tot het reguliere zorgpakket. Middelen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond worden in de regel wel vergoed. Audiologische Centra en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) kunnen je meer vertellen over vergoedingen van hoorhulpmiddelen.

Vergoedingsvoorwaarden

De zorgverzekering vergoedt een consult bij je huisarts, kno-arts, audiologisch centrum of GGMD. Soms geldt een eigen bijdrage.

  • Sommige behandelingen worden niet (meer) vergoed omdat de overheid vindt dat er eerst wetenschappelijk bewijs moet zijn voor de effectiviteit. Je zorgaanbieder weet precies hoe dat zit.
  • Sommige verzekeraars hanteren met het oog op kwaliteit een voorkeursbeleid. Of ze vergoeden enkel hoorhulpmiddelen die zijn aangeschaft bij een audicien met het StAr-keurmerk ‘Erkend audicien’.

Wat krijg ik uit de basisverzekering vergoed?

Audiologische zorg
Uiteraard kan er in je polis sprake zijn van een eigen risico. Dit staat vermeld in je polisvoorwaarden. Maar verder wordt de zorg verleend door een audiologisch centrum volledig vergoed.

Tinnitusinstrumenten en tinnitusmaskeerders

Voor tinnitusinstrumenten (hoortoestellen met tinnitusmaskeerder) en voor tinnitusmaskeerders geldt een eigen bijdrage van 25% (2013).

Therapieën
Veel begeleiding en advies wordt vergoed als ‘gewone’ zorg of begeleiding. Er zijn uitzondering: bepaalde vormen van TRT (Tinnitus Retraining Therapy) en multidisciplinaire begeleiding worden niet vergoed.

Een vraag over vergoeding?

Ga naar de vraagbaak

Vergoedingen hoorhulpmiddelen 

Lees meer op Hoorwijzer