Meer over Hoormij∙NVVS

Hier vind je jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Via belangenbehartiging, lotgenotencontact en het aangaan van samenwerkingsverbanden brengen we mensen bij elkaar en zetten onderwerpen op de kaart. Stichting Hoormij en vereniging NVVS vallen in de praktijk samen onder de naam Hoormij∙NVVSFormeel zijn er echter wel gescheiden jaarrekeningen.

Organogram, statuten en huishoudelijk reglement

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015-2017

Stichting Hoormij staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 62053000.