Drop Attacks (Val aanvallen)

Bij een val aanval (vaak wordt de Engelse term 'drop attack' gebruikt) valt iemand plotseling op de grond, zonder het bewustzijn te verliezen. Meestal gebeurt het tijden lopen of staan, zonder enige waarschuwing. Val aanvallen zijn beangstigend en vaak veroorzaken ze letsel, zoals blauwe plekken of wonden aan de knieën, armen of het gezicht.

Er zijn verschillende oorzaken voor plotseling vallen, zoals struikelen, lage bloeddruk en epilepsie, maar vaak, met name onder de leeftijd van 65, zijn de valpartijen onderdeel van functionele symptomen.

Oorzaak

De veronderstelde oorzaak van drop attacks is een acute mechanische vervorming in de otoliethorganen (sacculus en utriculus) waardoor activering van de evenwichtsreflexen optreedt. De oorzaak is niet bekend. Eén theorie is dat de oorzaak zou liggen in plotseling toename van de hoeveelheid endolymfe, maar dit is geenszins bewezen. Ernstige herhaaldelijke drop attacks worden wel behandeld met injecties van gentamycine via het trommelvlies. Drop attacks komen niet alleen voor bij de ziekte van Ménière; er zijn ook andere oorzaken van drop attacks. Bijvoorbeeld met een neurologische of cardiale oorzaak. Herstel van het evenwicht is in het algemeen zeer snel, maar zo'n plotselinge aanval kan resulteren in letsel of een ongeval. Ook bij andere ziekten kunnen drop attacks voorkomen. Ze zijn geen op zichzelf staande ziekte maar een symptoom.

KNO-patiënteninformatie

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied plaatst voorlichtingsmateriaal op haar website. De voorlichtingspagina’s zijn ingedeeld in keel, neus, oor, duizeligheid, hoofd-hals, strottenhoofd en overig. Hier vind je - onder meer - algemene informatie over duizeligheid.

Meer informatie