Een klacht over je audicien?

Maak er werk van!


Hoormij∙NVVS behartigt de belangen van mensen met een gehooraandoening op verschillende manieren. Eén daarvan is het lidmaatschap van de geschillencommissie van het audicienregister (StAR). Een juridisch deskundige – en tevens ervaringsdeskundige - heeft vanuit Hoormij∙NVVS zitting in deze commissie. Voel je je niet goed behandeld door je audicien? Twijfel je aan de hooroplossing die je hebt gekregen of lijken de kosten veel te hoog? Aarzel niet en neem contact op met de Geschillencommissie van de StAR.

Als het niet lukt of te traag gaat

Probeer er eerst samen met je audicien uit te komen. Vaak is er een interne klachtenprocedure. Als dat niet lukt, kun je je klacht bij de StAR kenbaar maken. Stuur een e-mail, eventueel met bijlagen, naar star@klachtregeling.nl.

Ben je bijvoorbeeld niet goed voorgelicht over de voor jou beste hooroplossing of over de kosten ervan? Vind je de wijze waarop je behandeld bent door de audicien niet correct of te traag? Of heb je te weinig tijd gehad voor het maken van een goede keuze? Laat van je horen. Ook over het onvoldoende goed afstellen van het hoortoestel of over het verhelpen van storingen kun je bezwaar maken. De geschillencommissie geeft je doorgaans de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Daarna volgt een uitspraak waarin de klacht (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond wordt verklaard. Indien van toepassing kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Let op: de uitspraak van de commissie is bindend voor beide partijen. Het is wél mogelijk om ertegen in beroep te gaan bij de rechter.