Wie helpt mij verder?

De last die je ervaart van tinnitus is een probleem dat je mogelijk niet alleen kunt oplossen. Zoek daarom tijdig hulp en advies.

  • Tinnitusloket

Voor vragen kun je terecht bij het tinnitusloket op (gratis) T 0800 84 66 48 87, 0800 TINNITUS. De medewerkers van het loket vertellen je waar je informatie, hulp, crisisopvang of lotgenotencontact kunt vinden. Het loket is geopend op kantoortijden zodat zij je direct in contact kunnen brengen met een hulpverlener. Meer informatie via www.tinnitus.nl.

  • Audiologisch Centrum

Audiologische centra verzorgen diagnostisch onderzoek en advies en diverse cursussen voor mensen met tinnitus. Denk aan ontspanningstrainingen waar je ook leert om je gedachten te verzetten en de aandacht af te leiden van tinnitus. Audiologen kunnen je meer vertellen over hulpmiddelen, zoals de tinnitusmaskeerder.

  • Hoormij∙NVVS - Commissie Tinnitus

De Commissie Tinnitus (en Hyperacusis) is hét landelijk orgaan dat aandacht vraagt voor tinnitus en hyperacusis. Het vrijwilligersnetwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen en professionals en biedt steun en informatie. De commissie verzorgt via lokale, regionale en landelijke voorlichtingsbijeenkomsten over tinnitus en komt op voor de belangen van mensen met tinnitus. Diverse contactpersonen uit de commissie staan voor je klaar voor een persoonlijk gesprek.

  • GGMD voor Doven en Slechthorenden

Deelname aan de themagroep 'Leven met tinnitus', kan je meer bewust maken van je tinnitus. Deskundigen laten je zien hoe je de tinnitus beter kunt verdragen. Klik hier voor mogelijke vergoedingen van het GGMD-aanbod.

  • Pro Persona de Riethorst
De landelijke GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) instelling Pro Persona afdeling de Riethorst biedt psychologische en psychiatrische hulp aan mensen met een auditieve beperking. Zij hebben een divers aanbod van mogelijke therapieën, zowel individueel, met je eventuele partner of kind(eren) als in een groep. Zo wordt er bijvoorbeeld een individuele en een groeps tinnitus management training (TMT) aangeboden. Ook kortdurende opname behoort tot de mogelijkheden. Bij de Riethorst is 25% van de professionals zelf doof of slechthorend. Zie voor contactgegevens: propersonaconnect.nl/doven-slechthorenden/

  • Audicien

Heb je tinnitus én een hoortoestel? Laat je dan adviseren door je audicien of audioloog over een betere afstelling van je hoortoestel op je tinnitusklachten. Voor een tinnitusinstrument is het Audiologisch Centrum hét adres.

Overzicht hulpverleners
Omgaan met tinnitus
Tinnitus en werkIn het rapport ‘Kerncijfers beroepsziekten 2013’ valt te lezen dat tinnitus sinds 2012 kan worden gemeld als beroepsziekte. Het rapport dat door Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC/UvA) is gepubliceerd, meldt dat in 2012 de eerste acht meldingen zijn opgenomen. Artsen kunnen via www.beroepsziekten.nl een melding doen. Meer informatie over hooraandoeningen en werk vind je bij het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid.