Vormen en gradaties: van vervelend tot ondragelijk

Als tinnitus zich ineens aandient vraag je je misschien af hoe dat ineens komt, wat de oorzaak is en als het langer duurt of het nog verdwijnt. Als de tijd verstrijkt en je na een bezoek aan de KNO-arts hoort dat er geen medicijn voor is, ga je misschien tóch op zoek naar artsen en behandelingen die je verder kunnen helpen. Begrijpelijk. Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats, maar helaas is er nog geen remedie. Er zijn wél veel wetenschappelijke onderzoeken en er zijn behandelingen mogelijk om er beter mee te leren leven. Hoormij·NVVS blijft hier aandacht voor vragen en geeft – voor nu – handvatten in het proces van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Dat kan vaak. Ben je in paniek? Deze tips kunnen je helpen.

Wat hoort iemand met tinnitus?

  • Het kan gaan om ruisen, piepen, fluiten, suizen, bonken, brommen;
  • Het kan luid zijn, indringend, of eerder mild of nauwelijks waarneembaar;
  • Het kan alleen incidenteel optreden, tijdelijk zijn, pulserend zijn, het geluid kan steeds veranderen, of het kan altijd aanwezig zijn;
  • Het kan alleen merkbaar zijn in stilte, het kan als achtergrondgeluid aanwezig zijn bij alles wat je doet of het kan zelfs de dagelijkse geluiden overschreeuwen.

Gradaties van tinnitus

Lichte tinnitus

Je bent je bewust van een zacht en/of niet doordringend geluid in het oor of hoofd. Het valt alleen op als het (heel) stil is.

Matige tinnitus

Het geluid is in stilte en rustige omstandigheden goed waarneembaar zijn en/of enigszins doordringend.

Ernstige tinnitus

Je bent je in gewone dagelijkse omstandigheden continu bewust van harde en/of doordringende geluiden.

Zeer ernstige tinnitus

Het geluid is zo storend dat het allesoverheersend is en het gewone dagelijkse functioneren ernstig belemmert of dreigt te gaan belemmeren.

Slapeloosheid

Slapeloosheid is een veel gehoorde klacht van mensen met tinnitus. Het kan er voor zorgen dat het inslapen minder makkelijk gaat en sommige mensen geven aan er wakker van te worden. Het slechte slapen zorgt weer voor minder draagkracht en conditieverlies. Dit verergert de tinnitus weer. Een vicieuze cirkel. Hier vind je tien tips van mensen met tinnitus voor mensen die er ook last van hebben.

Boekentips

Medische informatie

De Patiëntentool biedt informatie over de KNO-richtlijn tinnitus in voor leken duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Hoormij.NVVS een leidraad ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden en kun je meenemen naar de huisarts. Op zoek naar een een hulpverlener? Bekijk het overzicht hulpverleners tinnitus.


Henk heeft last van tinnitus "Het geluid van een fluitketel hoor ik de hele dag in mijn hoofd."
Sandra heeft een hele dag een piep in haar hoofd "Ik heb afscheid moeten nemen van de stilte."