Aan de slag als vrijwilliger voor de NVVS: samen afspraken maken

Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat voor de NVVS, dan mag je ondersteuning verwachten vanuit het landelijk bureau van Stichting Hoormij (waar NVVS onderdeel van is) in Houten.

Met vragen over vacatures in afdelingen of commissies, trainingen, vrijwilligersdagen of vrijwilligersverzekeringen kun je terecht bij onze vrijwilligersondersteuner. 

Wat jij van ons mag verwachten

Uiteraard hebben wij als Stichting Hoormij/NVVS het beste met jou als vrijwilliger voor. Wij willen dat je jouw vrijwilligerswerk goed kunt uitvoeren en hebben daarom de volgende 'rechten' opgesteld:

 • je ontvangt een vergoeding van de onkosten gemaakt voor het uitvoeren van jouw vrijwilligerswerk. Je kunt hiervoor een declaratieformulier invullen en opsturen naar het landelijk bureau. Uitleg over declareren, klik hier!
 • je krijgt ondersteuning van de vrijwilligersondersteuner
 • je ontvangt scholing om jouw taak goed te kunnen uitvoeren
 • je krijgt voorlichting en informatie aangaande jouw vrijwilligerswerk, het organisatiebeleid van Stichting Hoormij/NVVS en jouw positie als vrijwilliger
 • als je schade krijgt of  schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van jouw vrijwilligerswerk voor Stichting Hoormij/NVVS kun je een beroep doen op diverse verzekeringen
 • je kunt gebruikmaken van de klachten- en geschillenregeling
 • indien gewenst houden wij graag een evaluatiegesprek bij vertrek. Wellicht heb je goede tips voor ons om het vrijwilligerswerk nog beter te ondersteunen.

Wat wij van jou verwachten

Tegenover rechten staan ook plichten. Onder het motto 'wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend' hebben wij de volgende 'plichten' opgesteld: 

 • iedere vrijwilliger verplicht zich tot het lidmaatschap van de NVVS
 • je woont éénmalig de introductiedag: “De NVVS is groter dan je denkt” bij
 • je handelt in de lijn van onze visie, missie en de algemene regels van goed fatsoen
 • je gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie, met name bij contact met lotgenoten
 • bij verhindering meld je je tijdig af en zo mogelijk zorg je voor vervanging
 • sommige functies vereisen scholing voordat de werkzaamheden kunnen worden aangevangen (bijvoorbeeld bij het geven van voorlichting). Je volgt deze scholing alvorens aan de slag te gaan
 • je neemt verantwoordelijkheid voor jouw taken en het nakomen van afspraken
 • je vertegenwoordigt Stichting Hoormij/NVVS op een correcte wijze
 • je maakt jouw persoonlijke ervaringen ondergeschikt aan de informatie die je krijgt tijdens bijvoorbeeld lotgenotencontact (dus je maakt de vertaalslag van ervaring naar ervaringsdeskundige)
 • je past de Stichting Hoormij/NVVS huisstijl (lay-out) toe bij alle vormen van communicatie en pr
 • je gebruikt verkregen materialen alleen voor Stichting Hoormij/NVVS-doeleinden. Alle materialen zijn auteursrechtelijk beschermd door Stichting Hoormij/NVVS
 • je neemt een opzegtermijn bij vertrek in acht zodanig dat taken goed kunnen worden overgedragen, tenzij dit onmogelijk is bijvoorbeeld vanwege acute gezondheidsklachten
 • je levert bij je vertrek de ter beschikking gestelde materialen in of draagt deze over aan je opvolger.

Leden van verdienste en het erelidmaatschap

Als beloning voor een bijzondere of langdurige inzet kunnen vrijwilligers een lidmaatschap van verdienste of een erelidmaatschap ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen is een aantal criteria opgesteld. Wil je een mede-vrijwilliger voordragen, bekijk hier deze criteria. Voor vragen kun je contact opnemen met het landelijk bureau.

Participatiefonds

Het Participatiefonds van Stichting Hoormij wil de participatie ('meedoen') bevorderen bij mensen die vanwege hun gehoorbeperking extra kwetsbaar zijn.

 • Lees hier meer over het Participatiefonds
 • Download hier het aanmeldformulier voor een project (uiterlijke inleverdatum zie HOORzaken)
 
Download hier het declaratieformulier
Download de huisstijlregels
Download hier de social media gedragscode voor vrijwilligers
Lees hier meer over de vrijwilligersverzekering