Afspraken met vrijwilligers

Met vragen over vacatures in afdelingen of commissies, trainingen, vrijwilligersdagen of vrijwilligersverzekeringen kun je terecht bij onze vrijwilligersondersteuner. 

Wat jij van ons mag verwachten

Hoormij∙NVVS wil dat je jouw vrijwilligerswerk goed kunt uitvoeren en heeft daarom de volgende 'rechten' opgesteld:

 • je ontvangt een vergoeding van de onkosten gemaakt voor het uitvoeren van jouw vrijwilligerswerk. Je kunt hiervoor een declaratieformulier invullen en opsturen naar het landelijk bureau.
 • je krijgt ondersteuning van de vrijwilligersondersteuner
 • je ontvangt scholing om jouw taak goed te kunnen uitvoeren
 • je krijgt voorlichting en informatie voor jouw werk, over de organisatie en jouw positie als vrijwilliger
 • als je schade krijgt of schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van jouw vrijwilligerswerk voor Hoormij∙NVVS kun je een beroep doen op diverse verzekeringen
 • je kunt gebruikmaken van de klachten- en geschillenregeling
 • je kunt de vertrouwenspersoon inschakelen bij klachten over intimidatie, discriminatie, agressie of ander ongewenst gedrag
 • indien gewenst houden wij graag een evaluatiegesprek bij vertrek. Wellicht heb je goede tips voor ons om het vrijwilligerswerk nog beter te ondersteunen

Wat Hoormij∙NVVS van jou verwacht

 • iedere vrijwilliger verplicht zich tot het lidmaatschap van de NVVS
 • je woont éénmalig de introductiedag bij.
 • je handelt in de lijn van onze visie, missie en de algemene regels van goed fatsoen
 • je gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie, met name bij contact met lotgenoten
 • bij verhindering meld je je tijdig af en zo mogelijk zorg je voor vervanging
 • sommige functies vereisen scholing voordat de werkzaamheden kunnen worden aangevangen (bijvoorbeeld bij het geven van voorlichting). Je volgt deze scholing alvorens aan de slag te gaan
 • je neemt verantwoordelijkheid voor jouw taken en het nakomen van afspraken
 • je vertegenwoordigt Hoormij∙NVVS op een correcte wijze
 • je maakt jouw persoonlijke ervaringen ondergeschikt aan de informatie die je krijgt tijdens bijvoorbeeld lotgenotencontact (dus je maakt de vertaalslag van ervaring naar ervaringsdeskundige)
 • je past de Hoormij∙NVVS huisstijl (lay-out) toe bij alle vormen van communicatie en pr
 • je gebruikt verkregen materialen alleen voor Hoormij∙NVVS doeleinden. Alle materialen zijn auteursrechtelijk beschermd door Hoormij∙NVVS
 • je neemt een opzegtermijn bij vertrek in acht zodanig dat taken goed kunnen worden overgedragen, tenzij dit onmogelijk is bijvoorbeeld vanwege acute gezondheidsklachten
 • je levert bij je vertrek de ter beschikking gestelde materialen in of draagt deze over aan je opvolger.

Leden van verdienste en het erelidmaatschap

Als beloning voor een bijzondere of langdurige inzet kunnen vrijwilligers een lidmaatschap van verdienste of een erelidmaatschap ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen is een aantal criteria opgesteld. Wil je een mede-vrijwilliger voordragen, bekijk hier deze criteria. Voor vragen kun je contact opnemen met het landelijk bureau.

Download hier het declaratieformulier
Download de huisstijlregels
Download hier de social media gedragscode voor vrijwilligers
Meer over de Vrijwilligersverzekering