Oorzaken van tinnitus

De oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen. Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen. Ook stress kan een rol spelen. De KNO-arts kan samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Oorzaak in de hersenen

Oorspronkelijk werd aangenomen dat de oorzaak van tinnitus lag in het gehoororgaan. Inmiddels gaan veel wetenschappers er vanuit dat de oorzaak van tinnitus in de hersenen ligt. Overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied geven continu signalen. Deze veroorzaken het fantoom geluid.

Geen remedie

Waar de één er redelijk mee kan omgaan, gaat de ander door een ware hel. Als tinnitus zich ineens aandient vraag je je misschien af hoe dat ineens komt, wat de oorzaak is en als het langer duurt of het nog verdwijnt. Als de tijd verstrijkt en je na een bezoek aan de KNO-arts hoort dat er geen medicijn voor is, ga je misschien tóch op zoek naar artsen en behandelingen die je verder kunnen helpen. Begrijpelijk. Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats, maar helaas is er nog geen remedie. Er zijn wel behandelingen mogelijk om er beter mee te leren leven.

Zoektocht naar behandeling of medicijn

Doorgaans verergert tinnitus in de loop van de tijd niet. De last die je mogelijk hebt van het geluid, wordt wel beïnvloedt door hoe je je voelt. Acceptatie van, en gewenning aan tinnitus (op eigen kracht, met behulp van behandeltherapieën of via gesprekken met mensen die er ook last van hebben) zijn de belangrijkste factoren die de last op den duur kunnen verminderen.

Zeventien maanden

Toch zijn (of blijven) sommige mensen op zoek naar een remedie. Sander de Kramer die leerde omgaan met zijn tinnitus (na een periode dat radeloosheid de overhand nam) zegt hierover: “Ik heb wel eens ergens gelezen dat acceptatie van een aandoening gemiddeld zeventien maanden duurt. Allerlei fases passeren de revue. Denk maar aan machteloosheid (zo kan ik niet leven), boosheid (waarom ik?) en rouw (ik zou willen dat het nog was zoals vroeger). Aanvankelijk ging ik heel actief op zoek naar de oorzaak. Ik vroeg me af of het lag aan de malariapillen die ik in grote getalen had geslikt of dat het kwam door het vele reizen en het aantal vluchten dat ik had gemaakt. Of door die diepzeeduik die ik had genomen. Maar het heeft geen zin. De geluiden verdwijnen er niet door. Ook het lezen van fora raad ik af. Mijn ervaring is dat mensen elkaar de put in praten en daardoor honderden kilometers afleggen van behandeling naar behandeling in de hoop op een remedie.” Op zoek naar een behandeling? Lees verder.

Wachten op behandeling

Na de gang naar huis- en KNO-arts (die al drie tot vier weken duurt) volgt vaak een verwijzing naar één van de audiologische centra voor verdere diagnostiek en behandeling. Je dus opnieuw te maken krijgen met een lange wachttijd die ook voor de coronacrisis al kon oplopen tot zes maanden of meer. Wie via de audiologische centra probeert te achterhalen waar de wachttijd het kortst is, vindt vaak geen informatie óf de wachttijden zijn aanzienlijk. Dit kan je paniek en machteloosheid versterken, als je onzeker bent over de vraag of de tinnitus ooit weer weg gaat en je niet weet wat je eraan kunt doen.

Snel in gesprek?

Wil je in de tussentijd tóch in gesprek? Meld je via info@stichtinghoormij.nl. Wij organiseren onder meer gesprekken met ervaringsdeskundigen met wie je je verhaal kunt delen en tips en adviezen kunt inwinnen. Of bekijk de agenda en schrijf je in.

Tips

Eerste hulp bij oorsuizen

Het boek van Olav Wagenaar: Eerste hulp bij oorsuizen vinden veel tinnituspatiënten een aanrader.

Leren omgaan met tinnitus, het kan!

Hoormij·NVVS geeft handvatten in het proces van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Dat kan vaak.