Gevolgen

Tinnitus leidt lang niet in altijd tot problemen. Soms valt het oorsuizen iemand alleen maar op wanneer het stil is, bijvoorbeeld vooral voor het slapen gaan. Is het tinnitusgeluid indringender of luider aanwezig, dan kan het een grotere en negatieve invloed gaan krijgen.

Een kwestie van vallen en opstaan

Veel mensen lukt het om afleiding te vinden voor hun tinnitus en er daardoor minder last van te hebben. Afhankelijk van hoe belastend de tinnitus is, kan dat een moeilijk proces van vallen en opstaan, waar advies van anderen soms zeer welkom is.

Psychische gevolgen van tinnitus

Wanneer je veel last heeft van het tinnitusgeluid, dan kan het oorsuizen een behoorlijke psychische last met zich meebrengen: concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, depressie, angst en snel geïrriteerd zijn. Vooral in de beginfase kun je je machteloos voelen omdat het geluid niet onder controle te krijgen is, omdat je het wilt stoppen en niet meer wilt horen. Bijkomende emoties als boosheid, woede en onmacht zorgen er op hun beurt voor dat het nog moeilijker is om de tinnitus te gedogen of te negeren.

Sociale gevolgen

Met anderen communiceren, je werk doen, leven in gezinsverband, op de kleinkinderen passen, naar een verjaardag gaan, je hobby uitoefenen, de bus of trein pakken, met het vliegtuig reizen, muziek maken, meedoen aan groepsactiviteiten, vergaderen, vrijwilligerswerk. Bij al deze alledaagse activiteiten kan tinnitus een storende factor worden. Of wordt de tinnitus erger, als je al veel activiteiten hebt uitgevoerd. Voor sommigen wordt het zelfs vrijwel onmogelijk om nog aan het alledaagse sociale verkeer mee te doen.

Negatieve emoties

Ervaar je de tinnitus als een grote last? Dan is het – vooral in het beginstadium – logisch dat je je kunt opwinden over hetgeen dat je is overkomen. Mensen die al langere tijd tinnitus hebben, proberen negatieve emoties als angst, boosheid en wanhoop te onderdrukken. Dit doen ze niet zonder reden. Het is algemeen bekend dat negatieve gevoelens en emotionele stress de (last die ervaart van) tinnitus kunnen verergeren.

Wordt het ooit minder, gaat het ooit weg?

Je gerust laten stellen door een kno-arts of maatschappelijk werker is van groot belang na de diagnose tinnitus. Ook raadt de Stichting Hoormij aan om zoveel mogelijk afleiding te zoeken. Doorgaans blijkt tinnitus in de loop van de tijd niet erger te worden. De last die je mogelijk hebt van het geluid, wordt wel beïnvloedt door hoe je je voelt. Acceptatie van, en gewenning aan tinnitus (op eigen kracht, met behulp van behandeltherapieën of via tinnitus praatgroepen) zijn de belangrijkste factoren die de last op den duur kunnen verminderen.

Toch merken veel mensen dat de last die ze van hun tinnitus hebben, door omstandigheden soms flink toeneemt. Perioden van acceptatie en gewenning worden bij veel mensen met tinnitus afgewisseld met perioden van het (hoopvol, verbeten, wanhopig) zoeken naar een oplossing of remedie.

Onbegrip

Tinnitus ‘zie’ je niet. Voor mensen zonder oorsuizen is het soms moeilijk voorstelbaar wat het is om tinnitus te hebben. Onkunde of onbegrip bij je omgeving kan op zichzelf de nodige frustratie en spanning met zich meebrengen, die op hun beurt de tinnitus weer kunnen verergeren. Tip: laat horen hoe de herrie in jouw hoofd klinkt door middel van een geluidsfile.

Handvatten in omgaan met tinnitus