Gevolgen

Tinnitus leidt lang niet in altijd tot problemen. Soms valt het oorsuizen iemand alleen maar op als het stil is, bijvoorbeeld vooral voor het slapen gaan. Is het tinnitusgeluid indringender of luider aanwezig, dan kan het een grotere en negatieve invloed gaan krijgen.

Veel mensen lukt het om afleiding te vinden voor hun tinnitus en er daardoor minder last van te hebben. Afhankelijk van hoe belastend de tinnitus is, kan dat een moeilijk proces van vallen en opstaan, waar advies van anderen soms zeer welkom is. Hier vind je tips van ervaringsdeskundigen.

Psychische gevolgen van tinnitus

Als je veel last heeft van het tinnitusgeluid, dan kan het oorsuizen een behoorlijke psychische last met zich meebrengen: concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, depressie, angst en snel geïrriteerd zijn. Vooral in de beginfase kun je je machteloos voelen omdat het geluid niet onder controle te krijgen is, omdat je het wilt stoppen en niet meer wilt horen. Bijkomende emoties als boosheid, woede en onmacht zorgen er op hun beurt voor dat het nog moeilijker is om de tinnitus te gedogen of te negeren. Ben je in paniek? Deze tips kunnen je helpen

Slapeloosheid - tien tips om beter te kunnen slapen

Slapeloosheid is een veel gehoorde klacht van mensen met tinnitus. Tinnitus kan er voor zorgen dat het inslapen minder makkelijk gaat en sommige mensen met oorsuizen geven aan er wakker van te worden. Het slechte slapen zorgt weer voor minder draagkracht en conditieverlies. Dit doet de tinnitus vaak weer toenemen. Een vicieuze cirkel. Hier vind je tien tips.

Sociale gevolgen

Met anderen communiceren, je werk doen, leven in gezinsverband, op de kleinkinderen passen, naar een verjaardag gaan, je hobby uitoefenen, de bus of trein pakken, met het vliegtuig reizen, muziek maken, meedoen aan groepsactiviteiten, vergaderen, vrijwilligerswerk. Bij al deze alledaagse activiteiten kan tinnitus een storende factor worden. Of wordt de tinnitus erger, als je al veel activiteiten hebt uitgevoerd. Voor sommigen wordt het zelfs vrijwel onmogelijk om nog aan het alledaagse sociale verkeer mee te doen.

Jong en te maken met tinnitus

Tinnitus Jong Netwerk is vooral actief op een besloten Facebook - pagina en Instagram. Ze posten berichten, organiseren evenementen en jij hebt de vrijheid om zelf te plaatsen wat je wilt. Bijvoorbeeld vragen te stellen die je hebt of je ervaringen te delen. Er zijn niet zoveel regels, behalve dat je elkaar respecteert. Heb je vragen? Je kunt er zoveel stellen als je wilt via tinnitus@stichtinghoormij.nl.

Probeer te ontspannen

Ervaar je de tinnitus als een grote last? Dan is het – vooral in het beginstadium – logisch dat je je kunt opwinden over hetgeen dat je is overkomen. Mensen die al langere tijd tinnitus hebben, proberen negatieve emoties als angst, boosheid en wanhoop te onderdrukken. Dit doen ze niet zonder reden. Het is algemeen bekend dat negatieve gevoelens en emotionele stress de (last die ervaart van) tinnitus kunnen verergeren. Probeer te ontspannen. 

Op zoek naar een remedie

Doorgaans blijkt tinnitus in de loop van de tijd niet te verergeren. De last die je mogelijk hebt van het geluid, wordt wel beïnvloedt door hoe je je voelt. Acceptatie van, en gewenning aan tinnitus (op eigen kracht, met behulp van behandeltherapieën of via tinnituspraatgroepen) zijn de belangrijkste factoren die de last op den duur kunnen verminderen. Toch zijn (of blijven) sommige mensen op zoek naar een remedie. Sander de Kramer die leerde omgaan met zijn tinnitus (na een periode dat radeloosheid de overhand nam) zegt hierover: “Ik heb wel eens ergens gelezen dat acceptatie van een aandoening gemiddeld zeventien maanden duurt. Allerlei fases passeren de revue. Denk maar aan machteloosheid (zo kan ik niet leven), boosheid (waarom ik?) en rouw (ik zou willen dat het nog was zoals vroeger). Aanvankelijk ging ik heel actief op zoek naar de oorzaak. Ik vroeg me af of het lag aan de malariapillen die ik in grote getalen had geslikt of dat het kwam door het vele reizen en het aantal vluchten dat ik had gemaakt. Of door die diepzeeduik die ik had genomen. Maar het heeft geen zin. De geluiden verdwijnen er niet door. Ook het lezen van fora raad ik af. Mijn ervaring is dat mensen elkaar de put in praten en daardoor honderden kilometers afleggen van behandeling naar behandeling in de hoop op een remedie.” Op zoek naar een behandeling? Lees verder.

Onbegrip

Tinnitus ‘zie’ je niet. Voor mensen zonder oorsuizen is het soms moeilijk voorstelbaar wat het is om tinnitus te hebben. Onkunde of onbegrip bij je omgeving kan op zichzelf de nodige frustratie en spanning met zich meebrengen, die op hun beurt de tinnitus weer kunnen verergeren. Tip: laat horen hoe de herrie in jouw hoofd klinkt door middel van een geluidsfile.

Tips voor omgaan met tinnitus In de meeste gevallen lukt dat!
Handvatten in omgaan met tinnitus