Recurrent vestibulopathie

Recurrent vestibulopathie is een aandoening die zich kenmerkt door een aanvalsgewijs optredende draaiduizeligheid zonder gehoorsymptomen en neurologische verschijnselen. De oorzaak is onbekend. Hoewel een relatie met migraine wordt gesuggereerd. In 10-20% van de gevallen moet in de loop van de tijd de diagnose gewijzigd worden in de ziekte van Ménière of benigne paroxismale positieduizeligheid. De prognose is in het algemeen gunstig. Bij follow-up heeft circa 55-70% van de patiënten uiteindelijk geen klachten meer.  

KNO-patiënteninformatie

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied plaatst voorlichtingsmateriaal op haar website. De voorlichtingspagina’s zijn ingedeeld in keel, neus, oor, duizeligheid, hoofd-hals, strottenhoofd en overig. Hier vind je - onder meer - algemene informatie over duizeligheid.

Meer informatie

Kenniscentrum duizeligheid