Hoe werkt het oor?

Het oor is een mooi, maar complex orgaan. Het is zelfs één van de meest geavanceerde organen van ons lichaam. Het oor brengt het geluid zo naar de hersenen dat die kunnen bepalen waar het geluid vandaan komt en wat de klanken en toonhoogtes zijn. Dit gebeurt te midden van soms heel veel andere geluiden.

Het gehoororgaan bestaat uit drie delen: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Bekijk hier een video van de werking van het oor en/of lees de uitleg hieronder.

Het buitenoor

Het buitenoor bestaat uit de oorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. Het buitenoor zorgt dat geluiden uit de omgeving het gehoorsysteem bereiken. De oorschelp vangt de geluidsgolven op; de gehoorgang geeft ze door aan het trommelvlies.

Het middenoor

Het middenoor is een met lucht gevulde ruimte waarin zich de gehoorbeentjes bevinden: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze botjes zijn aan de ene kant verbonden met het trommelvlies. Aan de andere kant zijn ze verbonden met een dun membraan dat een kleine opening in de wand van het binnenoor afsluit. De Buis van Eustachius verbindt het middenoor ook met de keelholte, waardoor de druk in het middenoor gelijk blijft aan die van de omgeving.

Het binnenoor

De geluidsinformatie wordt verwerkt door het slakkenhuis (cochlea). Dit slakkenhuis is gevuld met vloeistof en bekleed met ontelbaar veel kleine haarcellen (zintuigcellen). Als de gehoorbeentjes geluidsgolven doorgeven, wordt de vloeistof in het slakkenhuis in beweging gebracht en buigen de haartjes. Hierdoor wordt een chemische reactie opgewekt die de bijbehorende zenuwuiteinden activeert. Deze zenuwuiteinden geven vervolgens een boodschap door aan het hersengedeelte dat geluidssignalen verwerkt. Daarnaast verwerkt het binnenoor informatie over het evenwicht.

De kwetsbaarheid van het oor

Alle onderdelen van het oor zijn nauw met elkaar in verbonden. Dat betekent dat een probleem of aandoening in het buitenoor, middenoor en/of binnenoor kan leiden tot verschillende vormen van gehoorverlies. Of tot een gehooraandoening zoals tinnitus (oorsuizen), de ziekte van Ménière (heftige duizelingen, gehoorverlies en oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid).

 

Lees hier hoe je het voorkomt

Gehoorschade zit in een klein hoekje
De werking van het oor