Diagnose

De oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen. Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen. Ook stress kan een rol spelen. De KNO-arts kan samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De diagnose wordt veelal door de volgende onderzoeken bepaald:

Lichamelijk onderzoek

De huisarts kijkt mogelijk in je oren met een microscoop om te zien wat de stand is van het trommelvlies. Mogelijk zit er vocht achter of zorgt een oorprop in het uitwendige oor voor problemen. Door de oren uit te spuiten/zuigen is wellicht een oplossing mogelijk. Om te bezien of de oorzaak van tinnitus buiten het oor ligt, onderzoekt de kno-arts je neus, keel en hals.

Een uitgebreide gehoortest

Een uitgebreid gehooronderzoek maakt onderdeel uit van de diagnose en is bedoeld om te kijken of je naast tinnitus ook gehoorverlies hebt en in welke mate.

Bloedonderzoek

Een oriënterend bloedonderzoek kan ook voor duidelijkheid zorgen. Soms is tinnitus namelijk een bijverschijnsel van een andere, goed te genezen, ziekte. Ook kan je bloeddruk worden gemeten. Een erg lage bloeddruk (bloedarmoede) of erg hoge bloeddruk (stress) kan tinnitusklachten veroorzaken.

Beeldonderzoek

Een röntgenfoto, CT-scan of MRI-scan kan duidelijkheid geven over het rotsbeen, waarin het gehoororgaan ligt en de kaakholte en kaakgewrichten. Daar kan namelijk de oorzaak liggen. Scanonderzoek kan eventueel een brughoektumor aantonen.

Hersenstamonderzoek

Hersenstamonderzoek betekent een meting van de elektrische spanning in de hersenen op het moment dat je de tinnitustoon ervaart. Dit onderzoek wordt heel sporadisch uitgevoerd in verband met tinnitus.

Zoektocht naar een remedie

Als de tijd verstrijkt en je na een bezoek aan de KNO-arts hoort dat er geen medicijn voor is, ga je misschien tóch op zoek naar artsen en behandelingen die je verder kunnen helpen. Begrijpelijk. Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats, maar helaas is er nog geen remedie. Er zijn wel behandelingen mogelijk om er beter mee te leren leven.

Doorgaans verergert tinnitus in de loop van de tijd niet. De last die je mogelijk hebt van het geluid, wordt wel beïnvloedt door hoe je je voelt. Acceptatie van, en gewenning aan tinnitus (op eigen kracht, met behulp van behandeltherapieën of via gesprekken met mensen die er ook last van hebben) zijn de belangrijkste factoren die de last op den duur kunnen verminderen.