Commissie Duizeligheid en Evenwicht

De commissie Duizeligheid en Evenwicht:

  • biedt informatie hierover via de website van Stichting Hoormij/NVVS, via Hoormij Magazine en door persoonlijke contacten met patiënten.
  • organiseert bij voldoende belangstelling (huiskamer)bijeenkomsten. Hier vind je informatie en heb je de gelegenheid om andere mensen met een evenwichtsaandoening te ontmoeten en te steunen.
  • organiseert de internationale Balance Awareness Week, jaarlijks in september. Dan is er extra aandacht voor evenwichtsaandoeningen.
  • onderhoudt relaties met mensen en organisaties in binnen- en buitenland die zich met evenwichtsaandoeningen bezighouden, zoals de stichting ‘De Negende Van' over DFNA9 en de Britse Meniere’s Society.
  • houdt op de website een lijst bij van ziekenhuizen in Nederland waar artsen speciale deskundigheid en belangstelling voor dit vakgebied hebben.
  • is als gesprekspartner betrokken bij aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek en bij het opstellen van richtlijnen voor artsen.
  • hecht veel waarde aan wetenschappelijke onderbouwing van haar adviezen en kan een beroep doen op medische adviseurs.

Informatie en contact

De commissie Duizeligheid en Evenwicht is bereikbaar via evenwicht@stichtinghoormij.nl voor het beantwoorden uw vragen, zo nodig na overleg met een van de medische adviseurs. De commissie heeft goede contacten met mensen die één van de evenwichtsaandoeningen hebben of doormaakten en die bereid zijn hun ervaringen te delen.