Tips voor Tinnitus:   van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan
Tips voor Tinnitus: van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan

Wat is tinnitus?

Een ruis, een piep of gebrom. Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Oorsuizen, oftewel tinnitus, betekent geluid horen dat er niet is.

Tinnitus kent allerlei vormen. De geluiden zijn er in werkelijkheid niet, maar je hoort ze wel. Dat voortdurende geluid in uw hoofd kan er in een hele lichte vorm zijn, maar ook allesoverheersend. Zie voor voorbeelden onze geluidsfile met tinnitusgeluiden. Tinnitus kent vele oorzaken. Naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland een vorm van oorsuizen. Het aantal mensen met tinnitus neemt de laatste jaren toe. Daarom organiseert Stichting Hoormij jaarlijks de Week van het Oorsuizen, met onder andere een uitgebreide informatiebijeenkomst. Heb jij een piep, suis of brom in je oor? Klik hier voor ons overzicht van hulpverleners
Jasper (10) hoort een engmakend geluid in zijn hoofd."s Nachts maakt het me bang."