Wat is tinnitus?

Een ruis, een piep of gebrom. Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Oorsuizen, oftewel tinnitus, betekent geluid horen dat er niet is.

Tinnitus kent allerlei vormen. De geluiden zijn er in werkelijkheid niet, maar je hoort ze wel. Dat voortdurende geluid in je hoofd kan er in een hele lichte vorm zijn, maar ook allesoverheersend. Zie voor voorbeelden onze geluidsfile met tinnitusgeluiden. Tinnitus kent vele oorzaken. Naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland een vorm van oorsuizen. Het aantal mensen met tinnitus neemt de laatste jaren toe. Daarom organiseert Hoormij∙NVVS jaarlijks de Week van het Oorsuizen.  
Sander de Kramer over zijn tinnitus 'Wat is tinnitus vergeleken met het leed van een oorlogskind?'
Jasper (10) hoort een engmakend geluid in zijn hoofd. "s Nachts maakt het me bang."