Commissies van Hoormij∙NVVS

Hoormij∙NVVS heeft een aantal commissies die zich richten op een bepaald gehoor- en/of evenwichtsprobleem. De commissies opereren landelijk. Ze zijn actief op het gebied van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. De commissies worden gedragen door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, met ondersteuning van het landelijk bureau.

Activiteiten van commissies

  • ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal, aandacht vragen voor maatschappelijke erkenning van gehoor- en/of evenwichtsproblematiek
  • organiseren en geven van informatiebijeenkomsten
  • mogelijkheden bieden voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld via social media, voorlichtingsbijeenkomsten en contactdagen
  • meewerken aan onderzoeken naar gehooraandoeningen en informatieverstrekking aan de achterban over deze onderzoeksresultaten
  • contact onderhouden met (kno-)artsen ter verbetering van de diagnostiek, behandeling en (na)zorg
  • adviseren bij de keuze voor de aanleg van een ringleiding-, infrarood- of FM-installatie en controle van dergelijke systemen in openbare gelegenheden
  • pleiten voor meer en betere ondertiteling 
  • uitzoeken en beantwoorden van vragen die via de mail, telefoon of website binnenkomen