Nalaten aan Hoormij∙NVVS

Goed horen is essentieel om volop in het leven te staan. Horen is erbij horen. Van groot belang om contact te maken, voor uw eigen veiligheid, maar ook voor de nodige ontspanning, zoals het luisteren naar muziek of het zingen van de vogels. Onzichtbaar, maar cruciaal. Door te verstaan, te luisteren en te reageren kunnen we communiceren.

Leven met een gehooraandoening zoals tinnitus, slechthorend- of duizeligheid en evenwichtsproblemen kan een strijd zijn. Een strijd voor acceptatie. Met uzelf. Met mensen in de omgeving, die niet echt begrijpen wat u meemaakt. In gesprek met artsen om steeds opnieuw te moeten uitleggen wat de onzichtbare gevolgen zijn.

Hoormij∙NVVS begrijpt dat en streeft ernaar dat goede (hoor)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen uw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor ú en al die mensen die hiermee te maken hebben. Ik ben er enorm trots op dat we dit met de professionals en de vele vrijwilligers in onze organisatie vol toewijding doen.

Wilt u ons werk steunen? Als u Hoormij∙NVVS in uw testament opneemt draagt u bij aan verbetering van de zorg voor alle mensen met een gehoor- en evenwichtsaandoening. Voor deze en de volgende generatie.
Heel veel dank.

Roelof Eleveld
Voorzitter Hoormij.NVVS

Hoe kunt u ons werk steunen?

Neem ons op in uw testament: NVVS te Houten, KvK 40532151. ANBI-/RSIN nummer: 2703786.
Of Stichting Hoormij te Houten, KvK 62053000, ANBI-/RSIN nummer 854619276.


Download de brochure Nalaten aan Hoormij∙NVVS