Hoortesten voor kinderen en baby's

Vroegtijdige onderkenning van slechthorendheid is mogelijk dankzij de invoering van de neonatale gehoorscreening. Deze test wordt uitgevoerd bij kinderen van nog maar enkele dagen oud. Daardoor is al heel snel na de geboorte bekend of het kind slecht hoort. De neonatale gehoorscreening is een betrouwbare test waar slechts zelden foutmetingen in voorkomen. Het wordt afgenomen op deze heel jonge leeftijd omdat er dan nog geen sprake kan zijn van gehoorverlies door infecties.

Testen op latere leeftijd

De boodschap dat je pasgeboren kind slechthorend is, valt je als ouder enorm zwaar en tegelijk is het van belang dat je kind zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Sommige kinderen worden niet slechthorend geboren maar worden dit in de loop van hun kindertijd. Vaak merken de ouders dan als eerste dat er wat mis is. Het kind reageert bijvoorbeeld niet meer op bepaalde geluiden of blijft achter in de taalontwikkeling. Het is goed om het gehoor dan te laten testen. Kinderen in groep 2 van de basisschool worden in de regel getest op het gehoor door een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 

Wie helpt je kind verder?