Commissie Slechthorendheid

De Commissie Slechthorendheid houdt zich bezig met de drie kerntaken belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact voor slechthorende mensen.

Wat doet de Commissie Slechthorendheid?

Toegankelijkheid (ringleidingen)

 • stimuleert de aanleg van voorzieningen voor slechthorenden in openbaar toegankelijke ruimtes
 • adviseert bij de keuze voor en de aanleg van ringleiding- of FM-installaties

Werkgroep toegankelijkheid

Arbeid

 • zet zich in om mensen met een gehooraandoening zo optimaal en zo lang mogelijk te laten participeren in het arbeidsproces
 • doet onderzoek naar werkomstandigheden van slechthorenden en probeert deze te verbeteren

Werkgroep arbeid

Hoorhulpmiddelen

 • behartigt belangen van slechthorenden rond hoorhulpmiddelen in de ruimste zin van het woord

Werkgroep Hoorhulpmiddelen

Connectiviteit

 • draagt zorg voor een overzicht van hoorsystemen (toestellen en accessoires) en beschrijft de kwaliteitsverschillen daarvan
 • draagt bij aan de standaardisatie en uitwisselbaarheid van verschillende systemen en merken

Werkgroep connectiviteit

Internationale Zaken

 • is vertegenwoordigd bij vergaderingen van de European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) en van de International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH)
 • zet zich via EFHOH in voor toegankelijk openbaar vervoer en ondertiteling in Europa

Werkgroep Internationale zaken

Mobiliteit

 • zet zich in voor goede toegankelijkheid van slechthorenden in het openbaar vervoer
 • participeert in Blijf Veilig Mobiel, een samenwerkingsverband van diverse organisaties die zich inzetten voor senioren, zodat deze  zo lang mogelijk veilig mobiel kunnen blijven 

Werkgroep Mobiliteit en Connectiviteit

Voorlichting

 • organiseert op aanvraag voorlichtingsbijeenkomsten over slechthorendheid in het algemeen, bijvoorbeeld voor ouderenbonden
 • organiseert informatiebijeenkomsten over hoorhulpmiddelen
 • organiseert informatiebijeenkomsten over Spraakafzien (liplezen) en Gebaren (NmG)
 • organiseert lessen op MBO-scholen aan studenten die de richting 'Verplegenden/verzorgenden' volgen
 • organiseert in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en GGMD bijeenkomsten waarop de deelnemers kennis maken met spraakafzien en Nederlands met gebaren (NmG)

Werkgroep voorlichting

 • geeft actuele informatie over de mogelijkheden om spraakafzien of NmG te leren 

Werkgroep spraakafzien

De Commissie Slechthorendheid is te bereiken via slechthorendheid@stichtinghoormij.nl of klik op één van de thema's voor specifiekere contactgegevens.