Commissie Slechthorendheid

De Commissie Slechthorendheid houdt zich bezig met de drie kerntaken belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact voor slechthorende mensen. De kerntaken worden uitgevoerd door werkgroepen die allemaal verschillende activiteiten/ thema’s vertegenwoordigen.

Welke thema’s behandelt de Commissie Slechthorendheid en welke taken horen daarbij?

1. Toegankelijkheid (ringleidingen)
•    stimuleert de aanleg van voorzieningen voor slechthorenden in openbaar toegankelijke ruimtes
•    adviseert bij de keuze voor en de aanleg van ringleiding- of FM-installaties
[lees meer….]
2. Arbeid
•    zet zich in om mensen met een gehooraandoening zo optimaal en zo lang mogelijk te laten participeren in het arbeidsproces
•    doet onderzoek naar werkomstandigheden van slechthorenden en probeert deze te verbeteren
[lees meer….]
3. Hoorhulpmiddelenlobby
•    behartigt belangen van slechthorenden rond hoorhulpmiddelen in de ruimste zin van het woord
[lees meer….]
4. Connectiviteit
•    draagt zorg voor een overzicht van hoorsystemen (toestellen en accessoires) en beschrijft de kwaliteitsverschillen daarvan
•    draagt bij aan de standaardisatie en uitwisselbaarheid van verschillende systemen en merken
[lees meer….]
5. Internationale Zaken
•    is vertegenwoordigd bij vergaderingen van de European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) en van de International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH)
•    zet zich via EFHOH in voor toegankelijk openbaar vervoer en ondertiteling in Europa
[lees meer….]
6. Mobiliteit
•    zet zich in voor goede toegankelijkheid van slechthorenden in het openbaar vervoer
•    participeert in “Blijf Veilig Mobiel” (www.blijfveiligmobiel.nl), een samenwerkingsverband van diverse organisaties die zich inzetten voor senioren, zodat deze  zo lang mogelijk veilig mobiel kunnen blijven 
[lees meer….]
7. Voorlichting
•    organiseert op aanvraag voorlichtingsbijeenkomsten over slechthorendheid in het algemeen, bijvoorbeeld voor ouderenbonden
•    organiseert informatiebijeenkomsten over hoorhulpmiddelen
•    organiseert informatiebijeenkomsten over Spraakafzien (liplezen) en Gebaren (NmG)
•    organiseert lessen op MBO-scholen aan studenten die de richting 'Verplegenden/verzorgenden' volgen
• organiseert in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en GGMD bijeenkomsten waarop de deelnemers kennis maken met spraakafzien en Nederlands met gebaren (NmG)
[lees meer….]
• geeft actuele informatie over de mogelijkheden om spraakafzien of NmG te leren 
[lees meer….] 


Daarnaast houdt de Commissie Slechthorendheid zich bezig met:
•  De Vraagbaak Slechthorendheid
•  Het project Ervaringskennis
•  Het lotgenotenforum

De Commissie Slechthorendheid is te bereiken via slechthorendheid@stichtinghoormij.nl of klik op één van de thema's voor specifiekere contactgegevens.