Superior Canal Dehiscence Syndroom

Bij het Superior Canal Dehiscence Syndrome (SCDS) zit er een opening (dehiscentie) in het bovenste halfcirkelvormige kanaal van het evenwichtsorgaan. Er bestaat geen Nederlandse naam voor dit syndroom.Het bovenste (superior) halfcirkelvormige (semicirculair) kanaal is een onderdeel van het benige labyrint in het evenwichtsorgaan.Het wordt ook wel Superior Semicircular Canal Dehiscence (SSCD) genoemd.

Dit syndroom is voor het eerst beschreven in 1998. Het bestaat uit klachten van (draai)duizeligheid en/of het gevoel dat in het blikveld voorwerpen bewegen (oscillopsie), die optreden tijdens aanbod van geluid aan of bij drukverandering in het aangedane oor. De oorzaak ligt in een afwijking in het rotsbeen vlakbij het evenwichtsorgaan waardoor er abnormale prikkeling plaatsvindt.

Klachten

 • permanent gevoel van disbalans
 • het zien verspringen van de omgeving (oscillopsie
 • evenwicht verliezen bij (hard) geluid (Tullio-fenomeen)
 • drukverandering via de uitwendige gehoorgang (teken van Hennebert) kan ontstaan na hard geluid en/of bij drukverhoging in het middenoor of in de schedel (zoals bij hoesten, niezen, persen, iets zwaars optillen)
 • continu instabiliteitsgevoel
 • voorwerpen rondom zien bewegen op het ritme van het geluid of de uitgeoefende druk
 • je eigen stem beter horen, nadrukkelijk je eigen hart horen kloppen (autofonie)
 • je ogen horen bewegen
 • overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis)
 • lage tonen gehoorverlies
 • oorsuizen
 • gevoel van water in je oor

Diagnose

De diagnose SCDS wordt gesteld met een CT-scan van het bovenste halfcirkelvormige kanaal in combinatie met één of meerdere typische evenwichts- en/of gehoorafwijkingen. Naast deze CT-scan wordt ook altijd gehooronderzoek gedaan.Soms wordt ook een VOS-onderzoek (video-oculoscpie ) uitgevoerd tijdens het uitlokken van de symptomen. 

Behandeling

Voor sommige patiënten volstaat het om de specifiek uitlokkende factoren, zoals hard geluid en druk te vermijden. Voor andere patiënten, waar het invaliderend karakter ernstig is, kan een operatieve sluiting van de dehiscentie van het bovenste halfcirkelvormige kanaal een belangrijke verbetering van de klachten geven.

KNO-patiënteninformatie

MUMC heeft patiënteninformatie op haar website

Lees ook: