Ervaringen uitwisselen

Ervaringen van anderen kunnen je inspireren en helpen om te leren leven met tinnitus. In de meeste gevallen kan dat. 

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Wat helpt je als paniek of machteloosheid de overhand nemen? Hoe leer er mee omgaan zolang er geen medicijn beschikbaar is? Wat kan wel? Hoormij·NVVS geeft handvatten, stimuleert onderzoek, signaleert als wachttijden bij de audiologische centra oplopen, fungeert als wegwijzer en vraagt onvermoeibaar aandacht voor wie ermee moet leren leven.

Wetenschappelijk onderzoek en behandeling

Als tinnitus zich ineens aandient vraag je je misschien af hoe dat ineens komt, wat de oorzaak is en als het langer duurt of het nog verdwijnt. Als de tijd verstrijkt en je na een bezoek aan de KNO-arts hoort dat er geen medicijn voor is, ga je misschien tóch op zoek naar artsen en behandelingen die je verder kunnen helpen. Begrijpelijk. Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats, maar helaas is er nog geen remedie. Er zijn wel veel wetenschappelijke onderzoeken en er zijn behandelingen mogelijk om er beter mee te leren leven.

Ontdek de kracht van (h)erkenning. Je bent niet alleen.

Begrip

Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden.

Ervaringsvehalen tinnitus
Tips voor omgaan met tinnitus In de meeste gevallen lukt dat!