Wie is Hoormij∙NVVS?

Hoormij∙NVVS is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken.

Waar staat Hoormij∙NVVS voor?

Ben je slechthorend of heb je een cochleair implantaat? Heb je tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)? Heb je de ziekte van Ménière, een brughoektumor, evenwichtsmigraine, uitval van een evenwichtsorgaan of andere evenwichtsaandoening? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je omgeving, hoe je ermee omgaat, waar je behoefte aan hebt, waar je tegenaan loopt, welke tips je hebt voor anderen. Hoormij∙NVVS geeft je ook handvatten om jezelf te laten horen en het beste uit jezelf te halen. Op je werk, op school, thuis, op de sportclub.  

Wat doet Hoormij∙NVVS?

  • wij vragen aandacht voor de verschillende gehoor- en evenwichtsaandoeningen en willen erkenning bevorderen;
  • wij bieden onafhankelijke informatie; 
  • wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen;
  • wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger.  

Organogram

DOWNLOAD DE PDF VAN HET ORGANOGRAMHoormij is een ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)