Wie is Stichting Hoormij?

Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.

Waar staat Stichting Hoormij voor?

Ben je slechthorend of heb je een cochleair implantaat? Heb je tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)? Heb je de ziekte van Ménière of een brughoektumor? Heb je of heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je omgeving, hoe je ermee omgaat, waar je behoefte aan hebt, waar je tegenaan loopt, welke tips je hebt voor anderen. Stichting Hoormij geeft je ook handvatten om jezelf te laten horen en het beste uit jezelf te halen. Op je werk, op school, thuis, op de sportclub.  

Wat doet Stichting Hoormij?

• wij vragen aandacht voor de verschillende gehooraandoeningen en voor taalontwikkelingsstoornissen en willen erkenning bevorderen;

• wij bieden onafhankelijke informatie; 

• wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen;

• wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger.  Stichting Hoormij is een ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Word lid en profiteer van de voordelen!