Medisch ABC hyperacusis

Selecteer een letter van A tot Z of zoek op een categorie en vind de definitie en uitleg die je zoekt!
v
Acrodynie

Acrodynie is een neurovasculair syndroom door gebrek aan vitaminen van B-complex. Het kan gepaard gaan met pijnlijke handpalmen en voetzolen met tintelingen, prikkelingen en roodheid, soms met krachtsverlies in armen en benen en spijsverteringsproblemen. Gevoeligheid voor licht en hyperacusis kunnen eveneens een onderdeel van het symptomenbeeld zijn.

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Overgevoelig voor geluid kan één van de symptomen bij deze stoornis zijn.

Akoestiek

Akoestiek betekent de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid.

Audiologie

Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met het meten, onderzoeken en door hulpmiddelen corrigeren van de gehoorfunctie. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psychosociale aspecten van slechthorendheid en de hulp die daarbij kan worden geboden. Audiologie wordt vooral gebruikt om de aard en omvang van een gehoorverlies te bepalen; over het algemeen gebeurt dat met een toonaudiogram. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor elk oor afzonderlijk.

Auditieve Integratie Training

In deze training vormt de gedachte dat een gehoorprobleem aan de overgevoeligheid voor geluid ten grondslag ligt, het uitgangspunt. Een dergelijk gehoorprobleem kan op een audiogram worden onderkend door sterke pieken. Door gebruik te maken van filters kunnen deze pieken geëlimineerd worden. De training bestaat uit het luisteren naar elektronische muziek door hoofdtelefoons.

FirstPrevPagina 1 van 13NextLast

Antwoord niet gevonden? Stel je vraag dan hier!

Heb je een vraag? Kijk eerst in onze Vraagbaak voor een antwoord.

Word lid!

Hulp bij je gehooraandoening?