Bestuur en landelijk bureau

Even voorstellen - het bestuur


 • Roelof Eleveld - voorzitter

Roelof Eleveld is voorzitter van Hoormij∙NVVS en tevens van de afdeling Rotterdam. Roelof is 63 jaar en woonachtig in Rotterdam. Sinds 2014 is hij actief binnen de NVVS. In het bestuur heeft hij de aandachtspunten: strategische ontwikkeling, vernieuwing, verbinding, communicatie en personeelszaken. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Hogeschool Inholland als secretaris van het College van Bestuur.


 • Hein Topper - penningmeester

Hein Topper, 68 jaar, gepensioneerd: "Ik kwam door mijn tinnitus in contact met Hoormij∙NVVS. Tinnitus oplossen kan ik niet, maar wel bijdragen aan een vereniging die oorsuizen en andere gehoor- en evenwichtsaandoeningen voor het voetlicht weet te brengen. Mijn financiële ervaring - opgedaan als CFO - zet ik dan ook graag in voor de vereniging en stichting, als penningmeester in het bestuur. En ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde financiële ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast ben ik ook penningmeester in het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Soest."


 • René van Schalkwijk - secretaris 

René van Schalkwijk is secretaris van het bestuur en voorzitter van de stuurgroep belangenbehartiging. Zijn belangrijkste aandachtspunten zijn:
 • het bestuur van de stichting Audicienregister (StAR)
 • de adviesraad van de stichting protocol hoorhulpmiddelen (SPHHM)
 • de stuurgroep en werkgroep Prem ( meting klanttevredenheid bij klanten van audiciens)
 • de werkgroep een Leven lang erbij horen tbv van vroegtijdige signalering en behandeling slechthorendheid.
 • de algemene vergadering van de Europese federatie van slechthorenden (EFHOH)

 • José Beck - algemeen bestuurslid 

José Beck is sinds december 2018 algemeen bestuurslid. Naast deelname aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en ALV’s houdt zij zich bezig met voorlichting. José: "Samen met anderen heb ik onderzocht wat we binnen onze voorlichtingstaak kunnen behouden en wat te verbeteren is. Ook heb ik gewerkt aan een training 'werken met Teams en Zoom' voor onze vrijwilligers. Eveneens onderhoud ik contact met bestuursleden van de afdelingen in Zuid-Nederland, de platformorganisaties en ben ik betrokken bij de organisatie van activiteiten voor de 20- en 40 plussers. Taken die ik op mij heb genomen en met plezier vervul."

 

 • Marcel Bobeldijk - vicevoorzitter

Marcel is 58 jaar en sinds zijn geboorte slechthorend. In het dagelijks leven werkt Marcel als reïntegratie adviseur bij de Belastingdienst / Ministerie van Financiën in Den Haag en Amsterdam. In zijn jonge jaren was hij jarenlang penningmeester van SH-Jong, na zijn overstap naar de NVVS tevens voorzitter van EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People). Ook was hij een aantal jaren de voorzitter van afdeling Den Haag. In het bestuur heeft hij de volgende aandachtspunten: Internationale contacten en hij is contactpersoon voor: de afdeling Den Haag, voor de afdelingen in de provincies Noord Brabant en Limburg en voor de leeftijdsgroep 20 - 40 jaar (samen met José Beck) en voor onderwerpen als ondertiteling, ’t alarmnummer 112 en toegankelijkheid. Ook is hij lid van de commissie Slechthorendheid.

 
 • Nienke Oosting - bestuursadviseur

Als adviseur binnen het bestuur is Nienke graag betrokken om mee te denken over of we met elkaar de juiste activiteiten uitvoeren om zo goed mogelijk bij te dragen aan de behoeftes van de brede achterban. Nienke: "Daarnaast vind ik het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor onze betekenis voor jongeren met slechthorendheid en/of tinnitus."


 • Derck Prinzhorn - bestuursadviseur

De persoonlijke aandachtspunten van Derck zijn: vernieuwing en verjonging van de organisatie én jongeren (met tinnitus en hyperacusis). Buiten de patiëntenorganisatie ben ik Student Artificial Intelligence aan de UvA en Junior Software Developer bij LeerLevels.

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen beloning of vacatiegeld. Alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Contact met het bestuur

Dat kan via Jane van Heusden, managementassistent, via jane.vanheusden@stichtinghoormij.nl, T 030 63 54 003.

Landelijk bureau

Het landelijk bureau ondersteunt Hoormij∙NVVS. Het bureau is de spin in het web en onderhoudt zowel extern als intern de contacten. Het bureau is daarmee hét aanspreekpunt voor alle activiteiten van Hoormij∙NVVS. Het bestuur wordt ondersteund door de directeur van Hoormij∙NVVS, die tevens het landelijk bureau aanstuurt.

Contact met het landelijk bureau? Zie de gegevens op de contactpagina landelijk bureau.