Bestuur en landelijk bureau

Even voorstellen - het bestuur


 • Roelof Eleveld - voorzitter


Roelof Eleveld is voorzitter van Hoormij∙NVVS en tevens van de afdeling Rotterdam. Roelof woont in Rotterdam. Sinds 2014 is hij actief binnen de NVVS. In het bestuur heeft hij de aandachtspunten: strategische ontwikkeling, vernieuwing, verbinding, communicatie en personeelszaken. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Hogeschool Inholland als secretaris van het College van Bestuur.


 • Hein Topper - penningmeester


Hein Topper, gepensioneerd: "Ik kwam door mijn tinnitus in contact met Hoormij∙NVVS. Tinnitus oplossen kan ik niet, maar wel bijdragen aan een vereniging die oorsuizen en andere gehoor- en evenwichtsaandoeningen voor het voetlicht weet te brengen. Mijn financiële ervaring - opgedaan als CFO - zet ik dan ook graag in voor de vereniging en stichting, als penningmeester in het bestuur. En ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde financiële ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast ben ik ook penningmeester in het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Soest."


 • René van Schalkwijk - secretaris 

René van Schalkwijk is secretaris van het bestuur en voorzitter van de stuurgroep belangenbehartiging. Zijn belangrijkste aandachtspunten zijn:
 • het bestuur van de stichting Audicienregister (StAR)
 • de adviesraad van de stichting protocol hoorhulpmiddelen (SPHHM)
 • de stuurgroep en werkgroep Prem (meting klanttevredenheid bij klanten van audiciens)
 • de werkgroep een Leven lang erbij horen tbv van vroegtijdige signalering en behandeling slechthorendheid.
 • de algemene vergadering van de Europese federatie van slechthorenden (EFHOH)
 
 •  Fleur ten Tije - bestuurslid


Fleur ten Tije is in 2023 door de ALV benoemd tot bestuurslid. Zij is via haar promotie-onderzoek naar cholesteatoom in contact gekomen met Hoormij∙NVVS. Fleur is onderzoeker in hart en nieren, met een passie voor onderzoek gerelateerd aan de oren. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van ooraandoeningen en wetenschap. In het dagelijks leven is zij werkzaam bij ZonMw, een overheidsinstantie die wetenschappelijk onderzoek financiert. Fleur: “Ik hoop in het bestuur mijn steentje te kunnen bijdragen aan meer aandacht voor het oor en gehoor in de maatschappij en aan mooie wetenschappelijke samenwerkingen.

 
 • Denise Go-Feij - bestuurslid 


Denise Go-Feij is in 2022 door de ALV benoemd als bestuurslid. Zij zocht naar informatie over tinnitus en kwam op de website van Hoormij∙NVVS terecht. Al lezende ontdekte ze dat er een vacature was in het bestuur. Denise is bedrijfskundige, econoom en onderwijskundige. 

 • Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving, strategieontwikkeling en het coachen van bestuurders en toezichthouders, voornamelijk bij Goede Doelen organisaties.
 • In het onderwijs was zij werkzaam als onderzoeker, docent en lid van examencommissies. 
 • Zij heeft ervaring als toezichthouder én als ouder en bestuurder bij diverse stichtingen en verenigingen.

Denise: “Samen met het bestuur, het bureau en alle vrijwilligers van Hoormij∙NVVS hoop ik mooie resultaten te bereiken".

 
 • Joost van Niekerk - bestuurslid


Joost van Niekerk is in november 2023 door de Algemene Ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Joost is (oud) huisarts en bedrijfskundige met veel bestuurlijke ervaring. Na zijn pensionering vond hij het leuk om als vrijwilliger zijn kennis en kunde nog in te kunnen zetten voor Hoormij∙NVVS. Vanuit zijn rol in het bestuur neemt Joost tijdelijk een aantal operationele taken op zich waaronder de aansturing van het bureau en de regionalisering.

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen beloning of vacatiegeld. Alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Contact met het bestuur

Dat kan via Jane van Heusden, managementassistent, via jane.vanheusden@stichtinghoormij.nl, T 030 63 54 003.

Landelijk bureau

Het landelijk bureau ondersteunt Hoormij∙NVVS. Het bureau is de spin in het web en onderhoudt zowel extern als intern de contacten. Het bureau is daarmee hét aanspreekpunt voor alle activiteiten van Hoormij∙NVVS. Het bestuur wordt ondersteund door de directeur van Hoormij∙NVVS, die tevens het landelijk bureau aanstuurt.

Contact met het landelijk bureau? Zie de gegevens op de contactpagina landelijk bureau.