Deelkracht zoekt ervaringsdeskundigen

Kentalis, NSDSK en Auris zijn de erkende expertiseorganisaties op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen. Onderzoekers en zorgprofessionals werken met andere organisaties* en ervaringsdeskundigen samen aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. Die samenwerking heeft voortaan één naam: Deelkracht. Deelkracht is nu op zoek naar ervaringsdeskundigen voor vijf projecten die te maken hebben met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de zorg voor dove en slechthorende volwassenen. Deze projecten behoren tot het 'Meerjarig Deelsectorplan Deelkracht van het Programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten'.

In het door ZonMw erkende meerjarig deelsectorplan werken alle betrokkenen nauw samen aan één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. We werken samen in verschillende deelprogramma’s:
  • doof of slechthorend
  • taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • doofblindheid
  • communicatief meervoudige beperking (cmb)

Kennis delen

Het deelsectorplan draait om kennisdeling. Door kennis te delen op alle niveaus – intern tussen de betrokken organisaties, projecten en medewerkers maar vooral ook extern, door expertise naar buiten te richten – dragen wij bij aan de toegankelijke en inclusieve samenleving. Dat geeft onze doelgroepen kracht, en onszelf ook. Deelkracht moet dan ook hét synoniem worden voor de expertisefunctie in de deelsector auditief/communicatief. Zo treden we voortaan gezamenlijk naar buiten. En zo gaan we de resultaten van onze projecten presenteren. Op de website van Deelkracht kun je zien waar we precies aan werken, wat er bereikt wordt en natuurlijk wie er allemaal meewerken. 

Ervaringsdeskundigen gezocht deelprogramma doof en slechthorend

Voor deze projecten zoeken we ervaringsdeskundigen die willen meedenken en meepraten over die projecten. Het is belangrijk dat je je eigen ervaringen kan inzetten voor het belang van de hele doelgroep: vroegdoven, plotsdoven, laatdoven en slechthorenden. Voor doofblinden is er - zoals ook hierboven al aangegegeven - een ander deelprogramma.  Algemene informatie over het deelprogramma vind je in dit filmpje.

Vijf projecten

Alle projecten zijn in filmpjes in NGT en met ondertiteling beschreven. Als je geen ondertiteling ziet, moet je de ondertiteling nog aanzetten. Klik op “CC” rechtsonder in het beeld van het filmpje. Per project is aangegeven hoeveel personen wij zoeken, hoeveel uur per jaar het kost en wat voor ervaringsdeskundigen we zoeken. Als je meewerkt aan de projecten, krijg je een financiële vergoeding.

  1. Communicatiediagnostiek
  2. Omgaan met de beperking
  3. Sociaal-communicatieve redzaamheid
  4. Taalgrenzen
  5. Inclusieve maatschappij

* In Deelkracht werken deze organisaties samen: Koninklijke Kentalis, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), Koninklijke Auris Groep, Stichting Pento, Stichting Milo, Stichting Adelante Groep, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden (GGMD), Stichting Libra revalidatie & audiologie, Stichting De Gelderhorst, Oogvereniging OOR & OOG en de doelgroep vertegenwoordigende organisaties van het Platform doven, slechthorenden en TOS.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kan je reageren via: l.hinderks@kentalis.nl. Vermeld in de mail je naam, leeftijd, of je doof of slechthorend bent en waarom je wil meedoen aan een bepaald project. Je kan mailen met tekst of in NGT. We hopen op veel reacties.

Op de Deelkracht vind je binnenkort meer informatie.

Bron: Kentalis

Publicatiedatum: 04 augustus 2020