Soorten overgevoeligheid voor geluid

Je kunt op diverse manieren overgevoelig zijn voor geluid. Hoe, dat hangt af van de variant van hyperacusis die je hebt. De diverse typen hyperacusis hebben allemaal verschillende (mogelijke) oorzaken en symptomen. Naast hyperacusis bestaan er ook nog andere ‘auditieve nachtmerries’ zoals recruitment of overgevoeligheid voor laag frequent geluid (lfg).

Centrale hyperacusis

Dit type hyperacusis wordt veroorzaakt in de hersenen. In de verwerking van het geluidssignaal van het oor naar het brein gaat het mis. Bij centrale hyperacusis is er echter ook de mogelijkheid dat de overgevoeligheid voor geluid wordt veroorzaakt door een te laag serotoninegehalte.

Peripherale (of Perifere) hyperacusis

De peripherale vorm is een neurologische vorm van hyperacusis: de zenuw die verantwoordelijk is voor de werking van de oorspieren is beschadigd. Deze vorm komt in de regel slechts aan één oor voor.

Metabole hyperacusis

De metabole hyperacusis wordt veroorzaakt door teveel toxines in het lichaam. Teveel vrije radicalen hebben hierbij het gehoor op celniveau aangetast.

Vestibulaire hyperacusis

De vestibulaire hyperacusis wordt veroorzaakt in het evenwichtsorgaan. Bijkomende symptomen zijn duizeligheid als reactie op geluid van buitenaf.

Mechanische hyperacusis

Mechanische hyperacusis wordt veroorzaakt in de gehoorbeentjes en de spiertjes daaromheen. Die staan te zwak of juist te strak gespannen, waardoor het geluid niet gedempt wordt.

Diplacusis

Er is sprake van diplacusis als een geluid door beide oren verschillend wordt waargenomen, elk op een andere toonhoogte. De oorzaak hiervan is vermoedelijk gelegen in een storing van de binnenoorfunctie.

Dysacusis

Dysacusis is een gehoorverstoring die wordt gekarakteriseerd door vervorming van geluid. Frequenties en/of intensiteit kunnen anders dan normaal worden waargenomen, waardoor geluid irritant of ondraaglijk wordt. Pijn en drukgevoel door geluid kan ook optreden, evenals sensaties van echo's.

Hyperacusis Willisii

Hyperacusis Willisii is een verschijnsel dat voorkomt bij een veelal erfelijke vorm van gehoorvermindering als gevolg van het feit dat van de gehoorbeentjes in het middenoor het stijgbeugeltje door een botwoekeringsproces steeds minder kan bewegen totdat het botje geheel vastzit. De afwijking wordt otosclerose genoemd. Het verschijnsel Hyperacusis Willisi dat daarbij kan voorkomen bestaat uit de waarneming dat hierbij iemand in een lawaaiige omgeving de indruk heeft dat zij of hij beter kan horen. Otosclerose komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor en voornamelijk bij mensen met een blanke huidskleur. Ook is het opvallend dat men de slechthorendheidsklachten vaak ziet toenemen tijdens de zwangerschap. De slechthorendheid bij otosclerose is met een relatief kleine ooroperatie heel vaak zeer succesvol te herstellen. 

Recruitment

Recruitment is ook gevoeligheid voor geluid, maar, in tegenstelling tot hyperacusis, gekoppeld aan gehoorverlies. Van recruitment is sprake wanneer iemand gehoorverlies heeft waarvan de oorzaak in het binnenoor ligt en die tegelijkertijd overgevoelig is voor geluid. Hoe intenser het geluid, hoe luider het klinkt. Ondertussen worden de zachte tonen niet waargenomen. Voor het gehoorverlies wordt vaak een hoortoestel gebruikt die voor het recruitment een geluidssterktebegrenzer heeft. In Amerika is (na onderzoek) vastgesteld dat recruitment te maken heeft met een beschadigd binnenoor. Tot op heden is het niet mogelijk om deze beschadiging te herstellen, niet door medicijnen, niet operatief.

Laag frequent geluid

‘Het lijkt wel alsof er een dieselmotor in mijn huiskamer staat’. ‘Ik hoor constant het gedreun van een draaiende wastrommel’. ‘Door het geluid voel ik een druk op mijn oren’.

Mensen die gevoelig zijn voor laagfrequent geluid hebben geen hyperacusis, maar zijn wel gevoelig voor de lage frequenties van geluid en soms de hoge. Laagfrequent geluid (lfg) is geluid met een frequentie tot 125 Herz. Het heeft een lange golflengte waardoor het weinig geabsorbeerd of gedempt wordt door muren. Ook de bodem absorbeert het geluid nauwelijks, waardoor het grote afstanden kan overbruggen. Zelfs geluidsschermen langs de snelweg helpen nauwelijks tegen lfg. Het opsporen van de bron is lastig omdat de richting van het geluid lastig te bepalen is.

Bronnen van laagfrequent geluid kunnen zijn: ventilatoren, verwarmingspompen, transformatoren, airco-installaties, koelkasten, wasmachines, meterkast, elektronische apparatuur (ook in de stand-by-stand), vrachtverkeer, boten. Overigens komt hyperacusis in combinatie met gevoeligheid voor laagfrequent geluid ook voor. 85 procent van de mensen die last hebben van laag frequent geluid is 40 jaar of ouder, het grootste gedeelte is vrouw (70 procent).

Heb je een vraag over hyperacusis? 

Ga naar de vraagbaak!
Meer over diverse hooraandoeningen en varianten van hyperacusis kan je lezen in het online Audiologieboek.