Wat krijg ik vergoed?

Je komt in aanmerking voor vergoeding voor een hoortoestel bij een gemiddeld gehoorverlies van 35 dB (bij 1000, 2000 en 4000 Hz ) op het beste oor. Afhankelijk van je situatie kan je aanspraak maken op andere vergoedingen voor een hoortoestel en/of op vergoedingen van aanvullende hoorhulpmiddelen.

Hoortoestel vanaf 35 decibel gehoorverlies

Kijk op Hoorwijzer.nl voor een overzicht van vergoedingen. Hier vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding. Ook zie je hier hoe hoog de vergoedingen zijn. Zowel voor hoortoestellen als ook voor aanvullende hoorhulpmiddelen.

Bij wie kan ik een vergoeding aanvragen?

Zorgverzekeraar

Via je zorgverzekeraar kan je vergoeding aanvragen. De onder de ZorgVerzekeringsWet (ZVW) vallende ‘Regeling hulpmiddelen’ omschrijft welke vergoedingen gelden voor hoortoestellen, technische hoorhulpmiddelen en overige hoorhulpmiddelen. Bekijk op Hoorwijzer.nl welke hulpmiddelen voor slechthorenden onder deze regeling vallen.

UWV

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) vergoedt alleen voorzieningen in de werksfeer aangevraagd door uw werkgever en tolkvoorzieningen om te kunnen functioneren op uw werk of voor het volgen van onderwijs.

Gemeente

Elke gemeente is vanwege de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om voorzieningen te treffen voor burgers met beperkingen zodat ze zichzelf kunnen redden en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook kunt u sinds 2015 bij uw gemeente terecht voor psychische hulp en tolkvoorzieningen in de privésfeer. Per gemeente gelden verschillende vergoedingsregels, dus houd daar rekening mee. 

Belastingdienst

De Belastingdienst kan je vertellen of je in aanmerking komt voor belastingaftrek ziektekosten en zorgtoeslag.

Disclaimer

De algemene informatie over vergoedingen is door Hoormij∙NVVS met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Lees de disclaimer.