Wat krijg ik vergoed?

Lang niet alle behandelingen en hulpmiddelen voor hyperacusis behoren tot het reguliere zorgpakket en komen derhalve helaas (nog) niet in aanmerking voor vergoeding. Middelen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond worden in de regel wel vergoed.

Vergoedingsvoorwaarden

De zorgverzekering vergoedt een consult bij je huisarts, kno-arts, Audiologisch Centrum of GGMD. Soms geldt een eigen bijdrage, ook eigen risico bepalingen kunnen van toepassing zijn.

  • Sommige behandelingen worden niet (meer) vergoed omdat de overheid vindt dat er eerst wetenschappelijk bewijs moet zijn voor de effectiviteit. Je zorgaanbieder weet precies hoe dat zit.
  • Sommige verzekeraars hanteren met het oog op kwaliteit een voorkeursbeleid. Of ze vergoeden enkel hoorhulpmiddelen die zijn aangeschaft bij een audicien met het StAr-keurmerk ‘Erkend audicien’.

Audiologische zorg

Bij audiologische zorg kan er uiteraard in je polis sprake zijn van een eigen risico. Dit staat vermeld in de polisvoorwaarden. Maar verder wordt de zorg verleend door een Audiologisch Centrum volledig vergoed. Audiologische Centra en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) kunnen je meer vertellen over vergoedingen van hoorhulpmiddelen.


Vergoeding aanvragen

Zorgverzekeraar

Via je zorgverzekeraar kan je vergoeding aanvragen. De onder de ZorgVerzekeringsWet (ZVW) vallende ‘Regeling hulpmiddelen’ omschrijft welke vergoedingen gelden voor hoortoestellen, technische hoorhulpmiddelen en overige hoorhulpmiddelen.

UWV

Voorwaarde voor vergoeding via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). is dat je slechthorendheid en/of hyperacusis je belemmert bij het werken of bij het volgen van onderwijs.

Disclaimer
De algemene informatie over vergoedingen is door Stichting Hoormij met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.