Stichting Hoormij in actie

Voor voorlichting en lotgenotencontact kan je terecht bij de Commissie Ménière. Die behartigt de belangen van mensen met de ziekte van Ménière. Ook helpt de commissie mensen met Ménière met voorlichting en lotgenotencontact.

Activiteiten op het gebied van Ménière

  • Verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van informatie- en voorlichtingsmateriaal over de ziekte van Ménière
  • Verzorgt informatiebijeenkomsten in binnen- en buitenland, o.a. in het kader van de HOORagenda
  • Bieden van mogelijkheden voor mensen met Ménière om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Via het internetforum Ménière, via Ménière-contactpersonen en door ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren waar mensen met Ménière en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen
  • Bijhouden van een Medicijnwijzer
  • Ervaringen verzamelen van mensen met de ziekte van Ménière voor mensen met de ziekte van Ménière met het project Ervaringskennis 
  • Onderhouden van relaties met personen en organisaties in binnen- en buitenland die zich met de ziekte bezighouden
  • Het uitvoeren van onderzoeken, bijvoorbeeld samen met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Die voerde een onderzoek uit naar de gevolgen van de ziekte van Ménière voor patiënten en hun partners. Veel patiënten met de ziekte van Ménière gaven gehoor aan de oproep van de Commissie Ménière om deel te nemen aan dit onderzoek naar bepaalde aspecten van de ziekte. Verschillende afstudeerscripties zijn op dit onderzoek gebaseerd. De Commissie Ménière gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de belangen van mensen met de ziekte van Ménière nog beter te behartigen

De Commissie Ménière is bereikbaar via meniere@stichtinghoormij.nl. De commissie biedt je informatie en wisselt graag ervaringen met je uit over de ziekte van Ménière.

Zo komt Stichting Hoormij nog meer in actie voor jou
Onze Commissies
Word lid en ontdek de voordelen