Vestibulaire Migraine

Vestibulaire migraine (VM) staat voor aanvallen van duizeligheid bij patiënten die bekend zijn met migraine. Gehoorproblemen staan veel minder op de voorgrond dan bij de ziekte van Ménière. Er is niet altijd sprake van hoofdpijn! De mogelijkheid van een gemeenschappelijke oorzaak van VM en Ménière heeft de aandacht van de wetenschap. Na BPPD zou dit de meest voorkomende vorm van draaiduizeligheid in aanvallen zijn.

Ervaringsverhaal

Meer informatie