Vestibulaire Migraine

Vestibulaire migraine (VM) staat voor plotselinge aanvallen van (draai)duizeligheid bij patiënten die bekend zijn met migraine, nu of in het verleden. De aanvallen lijken op die bij de ziekte van Ménière, maar hoorproblemen zijn bij vestibulaire migraine niet nodig voor de diagnose en zelden aanwezig. Vóór, tijdens of na zo’n aanval kun je misselijk zijn. Er is niet altijd sprake van hoofdpijn! Soms kan een aanval worden uitgelokt, bijvoorbeeld bij bepaalde bewegingen van het hoofd of wanneer de ogen geprikkeld worden door iets wat je ziet, zoals druk verkeer of een volle winkel met veel beweging.

Een aanval van draaiduizeligheid bij VM duurt minuten tot maximaal 3 dagen, vaak enkele uren. Ter vergelijking: bij de ziekte van Ménière duren de aanvallen volgens de definitie maximaal 12 uur en ook meestal enkele uren.
Vóór, tijdens of na zo’n vestibulaire migraine-aanval kun je naast misselijkheid één of meer migraine verschijnselen hebben zoals:
  • kloppende hoofdpijn aan één kant; deze wordt erger bij lichamelijke inspanning
  • hard geluid en/of fel licht niet goed kunnen verdragen (fonofobie en fotofobie)
  • tijdelijk minder goed zien; je ziet een (licht)vlek die langzaam verandert (aura).
Hoe evenwichtsmigraine ontstaat is niet precies bekend. Migraine is een aandoening waarbij de samenwerking tussen de zenuwen en bloedvaten in de hersenen tijdelijk verstoord zijn. Patiënten met migraine hebben vaak een overgevoelig vestibulair systeem: ze zijn snel wagenziek en geen liefhebbers van achtbanen. De ziekte van Ménière komt niet zelden tegelijk met evenwichtsmigraine voor. De mogelijkheid van een gemeenschappelijke oorzaak van VM en Ménière heeft de aandacht van de wetenschap. Na BPPD zou VM de meest voorkomende vorm van draaiduizeligheid in aanvallen zijn en voorko-men bij 1% van de bevolking.

Behandeling van evenwichtsmigraine

In het algemeen is het advies: zorg voor regelmatige slaap en vermijd overmatige stress.Er zijn geen medicijnen om aanvallen van draaiduizeligheid bij evenwichtsmigraine te behandelen. Er zijn wel medicijnen om in te nemen tijdens een aanval, gericht op het onderdrukken van misselijkheid en braken, zoals domperidon- en metoclopramidezetpillen. Overleg over de mogelijkheden met je huisarts.Andere geneesmiddelen zijn gericht op het voorkómen of verminderen van de duizeligheid, in frequentie en intensiteit. Ze zijn tussen de 50-70% effectief. Het gaat hierbij om bètablokkers als propranolol en metoprolol en tricyclische antidepressiva als nortriptyline.. Ook zijn studies beschreven naar behandeling met de antiepileptica lamotrigine en topiramaat. Het werkingsmechanisme van de anti-epileptica bij VM is niet duidelijk. De keuze voor het type profylacticum hangt vooral samen met de bijwerkingen en zal per patiënt gemaakt moeten worden.

Vitamine B2

In de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van migraine wordt riboflavine (vitamine B2) niet genoemd. Zowel in de Britse als in de Amerikaanse hoofdpijn/migraine richtlijnen staat dat 400 mg riboflavine per dag bij sommige mensen de frequentie en de intensiteit van de aanvallen kan verminderen. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van riboflavine bij vestibulaire migraine.

KNO-patiënteninformatie

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied plaatst voorlichtingsmateriaal op haar website. De voorlichtingspagina’s zijn ingedeeld in keel, neus, oor, duizeligheid, hoofd-hals, strottenhoofd en overig. Hier vind je - onder meer - algemene informatie over duizeligheid en vestibulaire migraine.

Relevante links

Meer informatie