Onze medisch adviseurs
Onze medisch adviseurs

Onze medisch adviseurs

Als patiëntenorganisatie wordt  Hoormij∙NVVS graag geadviseerd. Niet alleen vanuit het perspectief van de patiënt, maar ook door medisch adviseurs met expertise op het gebied van gehoor- en evenwichtsproblematiek. Zij hebben alle medische informatie én de actuele informatie om bijvoorbeeld werkwijzen, richtlijnen, onderzoeken en behandelingen te beoordelen. Dit in het belang van de patiënt.

Adviseurs per commissie

Commissie slechthorendheid

  • Dr.ir. A.P.M. (Jan) de Laat, klinisch-fysicus – audioloog LUMC.
  • Prof.dr. E. (Sophia) Kramer, neuropsycholoog en Professor Auditory Functioning & Participation | University Research Chair Dept. of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, section Ear & Hearing VUmc, Amsterdam
Commissie Tinnitus en Hyperacusis
  • Dr. AL.L. (Diane) Smit, (kinder)KNO-arts, otoloog, UMC Utrecht
  • Dyon Scheijen, op persoonlijke titel en werkzaam bij Adelante, audiologie & communicatie
  • Drs. A.F. (Arno) Lieftink, psycholoog Divisie Heelkundige Specialismen, KNO audiologie UMCU en Erasmus MC
Commissie Duizeligheid en Evenwicht
  • Prof.dr. T.D. (Tjasse) Bruintjes, KNO-arts, Apeldoorns Duizeligheids Centrum (ADC) en LUMC
  • Dr. W.P.A. (Willem) Kelders, KNO-arts, Erasmus Rotterdam en Franciscus Gasthuis Rotterdam
Commissie Cholesteatoom
  • Dr. R.J. (Robert-Jan) Pauw, KNO-arts Erasmus MC
  • Dr. N. (Nynke) Boelstra- van Cruijsen, KNO-arts Martini ziekenhuis Groningen