Wat is tinnitus?

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat. Niemand anders hoort het. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Wat helpt je als paniek of machteloosheid de overhand nemen? Hoe leer er mee omgaan zolang er geen medicijn beschikbaar is? Wat kan wel? Hoormij·NVVS geeft handvatten, stimuleert onderzoek, signaleert als wachttijden bij de audiologische centra oplopen, fungeert als wegwijzer en vraagt onvermoeibaar aandacht voor wie ermee moet leren leven.

Moet je wachten op behandeling? En wil je liever snel(ler) in gesprek met ervaringsdeskundigen? Neem contact op via tinnitus@stichtinghoormij.nl en vraag naar de mogelijkheden of kijk op de agenda of binnenkort een webinar, gespreksgroep of tinnitus trefpunt is, zodat je informatie en ervaringen kunt uitwisselen.

Wat hoor je?

Tinnitus kan sterk variëren in soort geluid en de luidheid ervan. Leg uit wat je hoort. Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden. Deze geluidfile kan helpen je eigen geluid te duiden.

Stopt tinnitus?

Tot op heden bestaat er geen behandeling die voor de grote groep mensen met tinnitus effectief is. De bestaande behandelopties hebben een medische, audiologische of psychologische basis. Bij specifieke oorzaken kan in uitzonderlijke situaties een behandeling leiden tot flinke vermindering van de tinnitus. Maar meestal is tinnitus niet te genezen.

In paniek of machteloos?

Het is vooral voor de verschillende hulpverleners belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat van dit probleem. Je ziet bij de meeste artsen een soort hopeloosheid rond tinnitus. 'Leer er maar mee leven', is het devies, maar als zorg moet je meer kunnen bieden. Dat neemt de paniek, angst of machteloosheid niet weg. Wat moet je weten en wat kan je doen?

Leren omgaan met tinnitus, het kan!

De klachten die uit tinnitus voortkomen, kun je (deels) zelf beïnvloeden. Spanning en vermoeidheid bijvoorbeeld kunnen de klachten verergeren. Ook veel aandacht geven aan de tinnitusgeluiden geeft verergering. De kans is groot dat je dan in een vicieuze cirkel terechtkomt. Met bepaalde behandelmethoden kun je leren om deze cirkel te doorbreken, de tinnitus beter te verdragen en ermee te leren leven. Hoormij·NVVS is zich bewust van de weg die je aflegt, brengt deze in kaart en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Want dát kan!

Je bent niet alleen

Hoormij∙NVVS biedt voorlichting, ondersteuning en advies en kan je nieuwe inzichten geven via de ervaringsverhalen van anderen met tinnitus. Kijk eens op de agenda voor een gesprek met anderen, iemand van onze commissie of een tinnitus trefpunt.

Ook interessant

Sander de Kramer vertelt over zijn tinnitus "Ik heb 'alleen maar' een geluid in mijn hoofd"