Commissies en afdelingen

Landelijke commissies zetten zich in voor specifieke doelgroepen of bepaalde thema's. Afdelingen organiseren activiteiten voor hun regio.

De commissies en afdelingen van Stichting Hoormij worden bemenst door vrijwilligers. Bijna alle vrijwilligers weten uit eigen ervaring wat het is om te leven met een hooraandoening of taalontwikkelingsstoornis. Door de bagage van eigen ervaringen kunnen zij andere mensen heel goed verder helpen.

Commissies

Stichting Hoormij heeft diverse commissies. Elke commissie houdt zich bezig met een specifieke aandoening. De commissies opereren landelijk en hebben vaak een vertakt netwerk van vrijwilligers die regionaal actief zijn. De commissies zijn actief op het gebied van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Meer weten? Klik hier.

Lokale en regionale afdelingen

Federatiepartner NVVS van de Stichting Hoormij heeft lokale en regionale afdelingen. Een NVVS-afdeling richt zich op een bepaalde regio en verzorgt daar namens Stichting Hoormij en de NVVS de voorlichting, het lotgenotencontact en behartigt lokaal en regionaal de belangen van onze achterban. Met als voordeel dat de vrijwilligers in een bepaalde regio's precies weten wat er in hun regio daar nodig is en welke personen of organisaties in de regio iemand verder kunnen helpen. Wil je weten of er een afdeling bij jou in de buurt is? Klik hier.