Kerntaken Hoormij∙NVVS

Hoormij∙NVVS streeft ernaar dat goede (hoor)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden je betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor joú en al die mensen die hiermee te maken hebben. 

> Lees hier wat Hoormij∙NVVS voor jou doet.