Kerntaken Hoormij∙NVVS

Hoormij∙NVVS zet zich met de volgende activiteiten in voor iedereen met een gehoor- en evenwichtsaandoening: 
 • wij vragen aandacht voor diverse gehoor- en evenwichtsaandoeningen en willen erkenning bevorderen;
 • wij bieden onafhankelijke informatie;
 • wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen;
 • wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger.

Bewustwordingscampagnes

Wij vragen aandacht en (h)erkenning voor de verschillende gehoor- en evenwichtsaandoeningen tijdens jaarlijkse bewustwordingscampagnes:

Voorlichting en informatievoorziening

 • Informatie bieden via deze website, maar ook via Hoorwijzer.
 • Publiceren en aanbieden van folders, boeken en ander materiaal, bijvoorbeeld via onze webshop
 • Verspreiden van actualiteiten en informatie via onze digitale nieuwsbrief, via Twitter, LinkedIn en Facebook.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten verspreid in het land.
 • Het tijdschrift voor leden, Hoormij Magazine.


Nieuws ontvangen, gericht op je interessegebied? Schrijf je hier in voor de digitale nieuwsbrief of voor uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten.

Leren van elkaars ervaringen

 • De website Ervaringrijk met tips en verhalen die verder helpen bij het omgaan met een gehoor- en evenwichtsaandoening.
 • Bijeenkomsten in het land waarbij ervaringen centraal staan. Kijk in onze agenda voor het aanbod.

Belangenbehartiging

 • We maken ons sterk voor onder andere: kwaliteit en betaalbaarheid van hoorhulpmiddelen; goed onderwijs dat ook écht ‘passend’ is; ondertiteling op televisie; goede begeleiding en hulp wanneer er medisch geen oplossing gevonden kan worden voor een gehooraandoening; een sterkere positie in opleiding en bij werk voor mensen die door hun gehoor of taalontwikkelingsstoornis kwetsbaarder zijn.
 • Hoormij∙NVVS praat mee met zorgverleners, is betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen, stelt meldpunten in om ervaringen te bundelen en vervolgens betrokken partijen te mobiliseren, voert politieke lobby’s, trekt aan de bel bij maatschappelijke instanties en praat met scholen in speciaal én algemeen onderwijs.
Jaarverslagen
Wat heeft Stichting Hoormij bereikt?