Kerntaken

Stichting Hoormij zet zich met de volgende activiteiten in voor iedereen met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis:

• wij vragen aandacht voor de verschillende gehooraandoeningen en voor taalontwikkelingsstoornissen en willen erkenning bevorderen;

• wij bieden onafhankelijke informatie;

• wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen;

• wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger.

Aan de weg timmeren

Wij vragen aandacht en erkenning voor de verschillende gehooraandoeningen en voor taalontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld door het organiseren van themaweken of publiekscampagnes.

Klik hier om te zien hoe bijvoorbeeld zo’n Week van het Oorsuizen eruit ziet.

Voorlichting en informatievoorziening

• Informatie bieden via deze website, maar ook via www.hoorwijzer.nl en www.challengelife.nl.
• Publiceren en aanbieden van folders, boeken en ander materiaal, bijvoorbeeld via onze webshop
• Verspreiden van actualiteiten en informatie via onze digitale nieuwsbrief, via Twitter en Facebook.
• Voorlichtingsbijeenkomsten verspreid in het land.
• Het tijdschrift voor leden Hoormij Magazine met de doelgroepsspecifieke specials Erbij.

Nieuws ontvangen, gericht op je interessegebied? Schrijf je hier in voor de digitale nieuwsbrief of voor uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten.

Leren van elkaars ervaringen

• De website www.ervaringrijk.nl met tips en verhalen die verder helpen bij het omgaan met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis.
• Bijeenkomsten in het land waarbij ervaringen centraal staan, van grootschalige HOORagenda-voorlichting tot kleinschalige huiskamerbijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor het aanbod.

Benieuwd hoe anderen omgaan met hun aandoening? Neem een kijkje op www.ervaringrijk.nl of op onze discussiefora

Belangenbehartiging

• We maken ons sterk voor onder andere: kwaliteit en betaalbaarheid van hoorhulpmiddelen; goed onderwijs dat ook écht ‘passend’ is; ondertiteling op televisie; goede begeleiding en hulp wanneer er medisch geen oplossing gevonden kan worden voor een gehooraandoening; een sterkere positie in opleiding en bij werk voor mensen die door hun gehoor of taalontwikkelingsstoornis kwetsbaarder zijn. Bekijk hier een overzicht van onze projecten.
• Stichting Hoormij praat mee met zorgverleners, is betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen, stelt meldpunten in om ervaringen te bundelen en vervolgens betrokken partijen te mobiliseren, voert politieke lobby’s, trekt aan de bel bij maatschappelijke instanties en praat met scholen in speciaal én algemeen onderwijs.
• Stichting Hoormij werkt nauw samen met de andere belangenorganisaties van doven in het Platform Doven, Slechthorenden en TOS.

Meer weten over de krachtenbundeling bij belangenbehartiging? Bekijk hier de activiteiten en resultaten van het Platform Doven, Slechthorenden en TOS.

Wat doen wij voor jou?Bekijk hier onze plannen en activiteiten
Wat heeft Stichting Hoormij bereikt?Binnenkort lees je hier ons eerste jaarverslag!