Diagnose slechthorendheid

Heb je gehoorklachten? Ga dan eerst naar de huisarts. Daarna kan je terecht bij de specialisten, de audioloog en/of de KNO-arts. De audicien helpt je aan het juiste hoorhulpmiddel.

Eerste hulp bij klachten

De huisarts bestudeert bij gehoorklachten met name de gehoorgang en het trommelvlies. Mogelijk wordt ook een eenvoudige hoortest bij je uitgevoerd, een zogenoemde fluisterspraaktest.  

Doorverwijzing naar specialisten

De huisarts kan je doorverwijzen naar de specialisten op het gebied van oren en gehoor. Zij kunnen je exact vertellen hoe het met je gehoor staat.

KNO-arts

De kno-arts werkt in een ziekenhuis en kijkt of jouw hoorprobleem een medische oorzaak heeft.

Audioloog

De audioloog werkt (meestal) vanuit een audiologisch centrum en is specialist op het gebied van geluid en alles wat daarmee samenhangt.

De kno-arts of audioloog maken duidelijk:

  • Waar in het oor het probleem zit;
  • Welk soort gehoorverlies je hebt (een waarnemings- of geleidingsprobleem);
  • Hoeveel decibel gehoorverlies je hebt;
  • Hoeveel spraak je (nog) kan verstaan;
  • Of je één- of tweezijdig gehoorverlies hebt;
  • Of er nog andere hoorproblemen zijn.

Weet je wat er aan de hand is? Dan ga je met de KNO-arts of audioloog op zoek naar de juiste oplossing voor een tijdelijk of blijvend gehoorverlies. Vaak biedt een hoortoestel uitkomst.

Hoorhulpmiddel uitzoeken

Audicien

Een audicien is gespecialiseerd in hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen. Het komt steeds vaker voor dat mensen rechtstreeks naar de audicien gaan, zonder tussenkomst van de huisarts, KNO-arts en/of audiologisch centrum. Dit kan prima om een eerste indruk van je gehoorverlies te krijgen. Om echter verantwoord te kunnen bepalen of een verwijzing naar een KNO-arts of audioloog nodig is of niet, moeten audiciens eerst geschoold worden en moeten er in de winkel specifieke meetapparatuur en -omstandigheden zijn. Stichting Audiciensregister (StAr) is hiermee bezig, maar audiciens zijn hier nog niet klaar voor.

Enkele verzekeraars (Achmea, Agis, FBTO en Interpolis) hebben besloten de ontwikkelingen van StAr niet af te wachten en onderscheiden sinds 2011 twee soorten audiciens. De audicien met StAr-keurmerk 'Erkend audicien' waar je terecht kunt voor aanschaf van hoortoestellen, maar wel een verwijzing nodig heeft van kno-arts en/of audioloog. En de Plus-audicien. Bij deze Plus-audicien kan je binnenstappen zonder verwijzing. Je vindt een overzicht van deze Plus-audiciens op de site van de verzekeraars. Kinderen tot en met 16 jaar moeten altijd eerst naar en kno-arts en/of audioloog.

Second opinion

Mocht je twijfelen over de diagnose van de KNO-arts of de audioloog , dan kan je een second opinion aanvragen bij een ander ziekenhuis of audiologisch centrum. Let op: soms is voor de vergoeding van dit consult eerst goedkeuring van de zorgverzekeraar nodig. Twijfel je over het advies van een audicien, dan kan je altijd voor een second opinion terecht bij een andere audicien of bij een audiologisch centrum. 

Diagnostiek bij kinderen

Op een audiologisch centrum of bij een KNO-arts kan diagnostiek plaats vinden naar de aard en omvang van slechthorendheid bij kinderen. Kinderen die uitvallen op de neonatale gehoorscreening worden in de regel doorverwezen naar het audiologisch centrum. Als er sprake is van blijvende slechthorendheid bij een kind is het van belang om spoedig op een audiologisch centrum terecht te komen. Naast het voorschrijven van hoortoestellen biedt het audiologisch centrum een gerichte aanpak van de taal- en spraakontwikkeling, worden nuttige adviezen aan ouders gegeven en kan ook gezinsbegeleiding worden geboden. 

Hoorwijzer wijst je de weg

Een specialist nodig?