Als gewone geluiden pijn doen aan je oren

Doet het uitruimen van de vaatwasmachine pijn aan je oren? Vind je het geluid van fluitende vogels pijnlijk? Is het pijnlijk om in de wind te fietsen? Dan heb je mogelijk hyperacusis.

Ik hoor teveel

Hyperacusis is Grieks voor: ik hoor teveel. Mensen die dit hebben (naar schatting 10-15 procent van de Nederlandse bevolking) ervaren gewone geluiden als hinderlijk, indringend of zelfs pijnlijk. Wie overgevoelig is voor geluid kan het vele geluid niet automatisch filteren. Dat betekent dat diegene de hele dag wordt overladen met onaangenaam en helaas onvermijdelijk geluid. De ernst en mate van hyperacusis verschilt per persoon. Hyperacusis komt voor bij alle leeftijden, is meestal chronisch en gaat vaak gepaard met tinnitus (oorsuizen) en gehoorverlies.

Lage tolerantiegrens

Iedereen heeft een geluidstolerantiegrens: geluid boven deze tolerantiegrens is pijnlijk. Bij mensen met hyperacusis is de bovengrens gezakt. Hierdoor kunnen ‘normale’ geluiden onverdraaglijk zijn. De volumeknop van omgevingsgeluiden staat voor iemand met hyperacusis permanent op een te hoge stand.

Wat is er aan de hand?

De oren van mensen met hyperacusis hebben een beperking in hun zogenaamd ‘dynamisch bereik’. Het dynamisch bereik is het vermogen van onze oren om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten. Snelle veranderingen in geluid kunnen door mensen die overgevoelig zijn voor geluid moeilijk worden verwerkt, waardoor de geluiden niet worden gedempt en pijnlijk luid, vervormd of scherp binnenkomen.

Heb je een vraag over hyperacusis? 

Kijk in onze Vraagbaak voor antwoorden op veelgestelde vragen over hyperacusis