Hoe hoort het op de werkvloer?
Hoe hoort het op de werkvloer?

Hoe hoort het op de werkvloer?

In 2030 hebben circa 800.000 werkenden te maken met gehoorverlies. Zij melden zich vaker ziek dan goedhorenden, door vermoeidheid en concentratieproblemen. Lawaai op de werkvloer maakt het nog erger: denk aan pratende en bellende collega’s, geroezemoes in de gang of printers en andere apparaten die geluid produceren. Als de geluidsomgeving verbetert, functioneren niet alleen slechthorenden een stuk beter, maar heeft het ook een positief effect op goedhorenden. De productiviteit kan zelfs een stijging opleveren van 9%.

Werken aan de oplossing

Met financiering van Instituut Gak slaan een aantal partijen de handen ineen om werknemers in een aantal organisaties vitaal en inzetbaar te houden. Hoe? Door het starten van een pilot bij negen werkgevers om bewustwording te creëren als het gaat om minder horen en hinderlijk geluid op de werkvloer. Via een vragenlijst geven werknemers aan waar ze last van hebben, een geluidscamera meet waar (te) veel geluid binnenkomt en voor iedereen is er een gehoortest. Daarna volgen verbetervoorstellen. Dat kan heel simpel, bijvoorbeeld door apparatuur te verplaatsen of akoestische panelen aan te brengen. Soms is er meer nodig, zoals het maken van werkafspraken, bijvoorbeeld over waar mensen wel en niet kunnen bellen. 

Het resultaat

Werknemers zijn zich bewust van de invloed van gehoorverlies en hinderlijk geluid op hun functioneren. Wie een hoortoestel nodig heeft, gaat naar de audicien en werkgevers en bedrijfsartsen weten hoe ze het probleem aan kunnen pakken. Uiteindelijk leidt dit tot minder uitval en ziekteverzuim en werknemers die vitaal en duurzaam inzetbaar zijn.

Unieke samenwerking

Dit pilotproject is een unieke samenwerking tussen veel partijen: patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS, Heart2Hear, audicienorganisaties, bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers. Financiering komt van Instituut Gak.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met projectleider Judith Veen (Heart2Hear) via judith.veen@heart2hear.nl