Leven met een auditieve nachtmerrie

Als bij jou is vastgesteld dat je hyperacusis hebt, wordt er meestal gelijk bij verteld dat er geen geneesmiddel of behandeling voor bestaat waardoor het over kan gaan. Dat is voor velen een moeilijk te verwerken boodschap. Toch kun je hierna hulp krijgen, waar je veel baat bij kunt hebben. In een leven met hyperacusis heb je twee keuzes: heimwee blijven koesteren naar dingen die je niet meer kunt doen of besluiten je toe te leggen op de dingen die je nog wèl kunt. Dat wil zeggen: je kunt vasthouden aan een verleden wat niet meer is, waardoor je in een negatieve spiraal terecht komt òf leren te accepteren wat er nu is en hoe je daar zo goed mogelijk een nieuwe weg in kunt vinden. Dit gaat stapsgewijs en gaat niet voor iedereen op dezelfde manier. Maar het is de moeite waard hier hulp bij te zoeken! 

Zoek erkenning!

Als je begrip krijgt voor hyperacusis, in je werk en je dagelijkse omgeving, dan kan je dit integreren in je leven en er meer ontspannen mee omgaan. Omdat over de oorzaken van hyperacusis nog weinig bekend is, gaat het voorlopig vooral om te leren leven met deze aandoening en er erkenning voor krijgen. Want dat laatste is nog lang niet altijd het geval. Sommige (bedrijfs)artsen zeggen: ‘aanstellerij, ga maar weer aan het werk.’ Tip: biedt je vrienden, collega’s en familie maar ook overheden en instanties als de WMO en UWV de juiste informatie over hyperacusis. Verwijs ze bijvoorbeeld naar deze website zodat mensen zich kunnen informeren over hyperacusis. Dit brengt een bewustwordingsproces op gang, en dat is essentieel. Want hoe meer kennis er is, hoe groter het begrip. In feite is dit precies wat iemand die overgevoelig is voor geluid nodig heeft.

Zoek de juiste behandeling

Onze huidige herriemaatschappij betekent voor mensen met hyperacusis een regelrechte bedreiging. Met hyperacusis leren omgaan is dan ook bittere noodzaak maar tegelijkertijd ook een hele kunst. Bekijk daarom welke therapieën of behandelingen je mogelijk verder kunnen helpen.

Leren accepteren

Leren omgaan met hyperacusis begint met acceptatie. Dit proces kan je pas ingaan wanneer hyperacusis is (h)erkend. Het accepteren is een soort rouwproces en vraagt tijd. Wellicht kan je steun vinden in de ervaringen van lotgenoten. Je lotgenoten bij Stichting Hoormij vind je op het online tinnitus en hyperacusis forum en tijdens de voorlichtingsavonden en lotgenotendagen die de Commissie Tinnitus & Hyperacusis organiseert.

Werkloos?

Veel mensen met hyperacusis kunnen hun werk niet meer volhouden en komen in de uitkeringsmolen terecht. Uitvoerders van de wettelijke regelingen weten vaak niet wat het is om hyperacusis te hebben. Het is belangrijk dat bij een re-integratieproces hulpverleners, zoals de keuringsarts en de consulent, die betrokken zijn, de aandoening kennen.

Hyperacusis en gezin

Leven met hyperacusis in een gezin met meerdere huisgenoten betekent feitelijk dat het hele gezin last heeft van overgevoeligheid voor geluid. Dit brengt vaak aanzienlijke spanningen teweeg. Partners en kinderen kunnen, door het constant moeten rekening houden met, ten einde raad zijn. In zulke gevallen is het raadzaam een maatschappelijk werker in te schakelen. GGZ-ondersteuning met partners is ook een optie.

Omgaan met hyperacusis

Veel mensen met hyperacusis moeten hun sociale leven behoorlijk beperken. Iets gezelligs met vrienden doen of naar een feestje gaan is door het rumoer vaak te belastend. Naar een concert, bioscoop, de sportschool of een andere rumoerige plek gaan zit er veelal niet meer in. Bezoek aan de kerk, synagoge, moskee of andere bijeenkomsten is voor veel mensen met hyperacusis zeer belastend en meer dan eens ‘verleden tijd’. 

Toch kun je er, ondanks alle beperkingen, op een voor jou acceptabele manier mee (leren) omgaan. Medisch, psychosociaal en maatschappelijk is begeleiding mogelijk en dit kan de last verminderen. De houding die je hierbij aanneemt is erg belangrijk. Stichting Hoormij is regelmatig in overleg met professionele behandelaars en streeft naar een zo optimaal mogelijke behandeling en de totstandkoming van een duidelijk ‘hyperacusis behandelingsprotocol, waardoor beter aangesloten kan worden bij de diversiteit aan (gevolg)klachten die meestal aan hyperacusis verbonden zijn.


Nieuwe uitdagingen

Na het accepteren van je hyperacusis gaat het leven verder, maar het wordt anders dan voorheen. 

Tip: zoek nieuwe uitdagingen. Kijk daarbij vooral naar de vraag: wat kan ik nog wel? Mogelijk ontdek je nieuwe (stille) hobby’s en verborgen talenten! Hoe begrijpelijk de neiging om je terug te trekken ook mag zijn, zoek naar mogelijkheden om zinvolle, nuttige en prettige dingen te doen in relatie met anderen.En zorg daarbij voor een goede afwisseling met periodes van rust.
 
Meer lezen en kijken
  • ‘Elk geruis is voor mij lawaai’. Lees hier het interview in Psychologie Magazine met Wijke van der Kooi, auteur, ervaringsdeskundige en lid van de Stichting Hoormij-Commissie Tinnitus en Hyperacusis.
  • De film Ongehoord HARD doorbreekt taboe gehoorschade onder musici. De film schetst een indringend beeld van de veelal verborgen gehoorproblematiek in de muziekwereld. De film kwam tot stand met medefinanciering van de NVVS-afdeling Rotterdam. Download hier het artikel uit HOREN magazine nr. 1, 2012 en check hier de teaser.
  • De documentaire “Als gewone geluiden PIJN doen” (2015)laat zien wat het is om hyperacusis te hebben, wat artsen en specialisten kunnen bieden en hoe je kunt leren omgaan met deze overgevoeligheid voor geluid. Bekijk de documentaire hier.  
  • Soms kan het helpen de ervaringen van je af te schrijven. Veel mensen doen dit in de vorm van een weblog; een soort online dagboek. Klik hier voor een overzicht van interessante weblogs over allerlei ‘hoorzaken’.