Behandeling Duizeligheid en Evenwicht

De Commissie Duizeligheid en Evenwicht van Hoormij·NVVS adviseert mensen met evenwichtsproblemen bij wie de diagnose niet duidelijk is, om zich te laten verwijzen naar centra waar meer dan gemiddeld kennis is over evenwicht: het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, Maastricht UMC of een ander academisch centrum. Of naar een ziekenhuis waar, tijdens een duizeligheidsspreekuur, de samenwerkende KNO-arts en neuroloog een diagnose stellen. Pas als er een goede diagnose is bij de klachten, kan gezocht worden naar gerichte behandelingen. Helaas is er niet voor alle aandoeningen een effectieve behandeling. Alle patiënten met evenwichtsproblemen zijn ook genoodzaakt aanpassingen in hun dagelijks leven te maken, voor sommigen klein en voor anderen ingrijpend. 

Een goede diagnose bij evenwichtsproblematiek is noodzakelijk! So Stoned helpt om je klachten in kaart te brengen en tot een goede diagnose te komen. Het Balance Disorder Spectrum is een handig online interactief Engelstalig overzicht van alle bekende evenwichtsaandoeningen. 

Behandeling

Als een diagnose bekend is, kan gericht gezocht worden naar behandeling. Lotgenoten wijzen elkaar vaak de weg. Kijk bij de verschillende aandoeningen voor ervaringsverhalen en/of advies van een medisch expert. 

Trainen voor evenwicht

BalanceBelt

De riem helpt patiënten met problemen aan het evenwichtsorgaan om beter de balans te bewaren. De BalanceBelt geeft trilsignalen af wanneer een patiënt uit balans dreigt te raken. De drager van de riem corrigeert dan automatisch de lichaamshouding. De Balance Belt is sinds begin juli 2020 commercieel verkrijgbaar. Het is mogelijk dat patiënten de riem uitproberen. Meer informatie hierover bij het MUMC, afdeling KNO.

In dit artikel vind je meer informatie over aanmelding, kosten en patiënteninformatie: Evenwichtsproblemen? De BalanceBelt kan uitkomst bieden. Uitproberen kan!. Of kijk op: Balancebelt.net

Kunstmatig evenwichtsorgaan

Er zijn, op meerdere plekken in de wereld, onderzoeksgroepen bezig met een kunstmatig evenwichtsorgaan: een vestibulair implantaat. In Maastricht heeft KNO-arts (gespecialiseerd in evenwichtsproblematiek) Raymond van de Berg de leiding over een groot project. “Een kunstmatig evenwichtsorgaan werkt eigenlijk hetzelfde als een cochleair implantaat,” vertelt Van de Berg. “Maar in plaats van geluid registreert het implantaat beweging en die wordt omgezet in elektriciteit en die gaat dan naar de evenwichtszenuw toe. Hier vind je een korte documentaire van de eerste vrouw in Nederland met een kunstmatig evenwichtsorgaan. Meer informatie van het MUMC over het kunstmatig evenwichtsorgaan.

Revalidatie

Voor chronische duizeligheidsklachten kan multidisciplinaire behandeling bij Lengg nuttig zijn. Dr A. Mert in Houten biedt revalidatieadvies/- behandeling bij chronische duizeligheid, ook op afstand. Voor meer informatie: Mertmedical

Goed zicht is belangrijk; pas op met bi- en multifocale glazen

De ogen leveren informatie aan de hersenen ten behoeve van het evenwichtsgevoel. Daarom is goed zicht belangrijk - en zo nodig een bril op de juiste sterkte. Bij multi- en bifocale glazen gaan verschillende zones voor veraf- en dichtbij zien geleidelijk in elkaar over. Het beeld kan enigszins vervormen en de ogen moeten zich steeds aanpassen. Dat kan voor mensen met een evenwichtsprobleem heel onplezierig zijn. Sommigen ervaren zelfs aanvallen van draaiduizeligheid. Bespreek met de opticien of het mogelijk is om de glazen (gratis) te laten veranderen als je deze glazen tóch wilt proberen, maar er niet aan kunt wennen of er zelfs duizelig van wordt.

Utermöhlen-prismabril

Ook ging Hoormij∙NVVS in gesprek met oud-huisarts Eric Vente en Jelte Bos, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, over de Utermöhlen prismabril. Vente ziet vaak een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven bij toepassing van de Utermöhlen-prismabril bij patiënten met de ziekte van Ménière en soms ook bij andere patiënten. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt tot nu toe, daarom willen Vente en Bos hier graag nog aanvullend onderzoek naar doen.

Brai3n (België) kan mensen met chronische evenwichtsklachten verder helpen

Om de kloof tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij. Zo kunnen ze nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, ze wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader. Op die manier breiden ze ook de kennis over de werking van de hersenen uit zodat ze mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen. Denk aan tinnitus, duizeligheid- en evenwichtsproblematiek, hyperacusis, maar bijvoorbeeld ook migraine, slaapstoornissen en hoofdpijn. Meer informatie: Brai3n

Korte voorlichtingsfilmpjes

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (Kenniscentrum Duizeligheid), het MUMC+ en de Universiteit van Nederland hebben korte voorlichtingsfilmpjes gemaakt over verschillende aandoeningen.

Lotgenotencontact

Voor lotgenotencontact verwijzen wij naar drie onafhankelijke (in sommige gevallen besloten) Facebookgroepen: Leven met Ménière, Evenwichtsstoornis en Eerlijk over Evenwicht. In 2020 is een Facebookgroep gestart van mensen met het Mal de Débarquement Syndroom onder die naam.

Boek

Het boek Dizzy Me (Stadsbader, Wuyts ISBN: 9789057184017) geeft een uitgebreid overzicht van en inzicht in evenwichtsaandoeningen. Je kunt ook terecht op het evenwichtsblog.

Meer informatie en contact

Voor vragen, meer (medische) informatie en contact kun je een bericht sturen naar evenwicht@stichtinghoormij.nl
Evenwichtsproblemen bij kinderen
Zicht op evenwicht