Commissie Cochleaire Implantatie (CI)

DeCommissie Cochleaire Implantatie CI zet zich in voor mensen die zich oriënteren op een CI, zich voor selectie hebben aangemeld en voor hen die inmiddels een CI hebben.

Wat doet de Commissie CI?

  •  Informatie bieden via folders, deze website en via regionale informatiebijeenkomsten.
  • Nauwe samenwerking met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden in OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. Samen organiseren wij contactbijeenkomsten, behartigen de belangen van CI-gebruikers en onderhouden we internationale contacten.
  • Beheren CI-forum, waar mensen met een CI kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar discussieren over alles wat met een CI te maken heeft;
  • Enquête onder CI-gebruikers. De uitkomsten van deze enquête gebruikt de Commissie CI om de zorg en begeleiding van mensen met een CI nog verder te verbeteren. Dat doet de Commissie via OPCI en het samenwerkingsverband van de Nederlandse CI-teams en het Cochleaire Implantatie Overleg Nederland (CION);
  • Aandacht vragen voor muziek maken en beluisteren via een CI.

De Commissie CI is bereikbaar via ci@stichtinghoormij.nl