Hoe klinkt tinnitus?

Tinnitus kan sterk variëren in soort geluid en de luidheid ervan. Leg uit wat je hoort. Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden. Deze geluidfile kan helpen je eigen geluid te duiden.

Het is vooral voor de verschillende hulpverleners belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat van dit probleem. Je ziet bij de meeste artsen een soort hopeloosheid rond tinnitus. 'Leer er maar mee leven', is het devies, maar als zorg moet je meer kunnen bieden. Dat neemt de paniek, angst of machteloosheid niet weg. Wat moet je weten en wat kan je doen?

Leren omgaan met tinnitus, het kan!

De klachten die uit tinnitus voortkomen, kun je (deels) zelf beïnvloeden. Spanning en vermoeidheid bijvoorbeeld kunnen de klachten verergeren. Ook veel aandacht geven aan de tinnitusgeluiden geeft verergering. De kans is groot dat je dan in een vicieuze cirkel terechtkomt. Met bepaalde behandelmethoden kun je leren om deze cirkel te doorbreken, de tinnitus beter te verdragen en ermee te leren leven. Hoormij·NVVS is zich bewust van de weg die je aflegt, brengt deze in kaart en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Want dát kan!

Je bent niet alleen

Hoormij∙NVVS biedt voorlichting, ondersteuning en advies en kan je nieuwe inzichten geven via de ervaringsverhalen van anderen met tinnitus. Kijk eens op de agenda voor een gesprek met anderen, iemand van onze commissie of een tinnitus trefpunt. Of stuur een bericht naar info@stichtinghoormij.nl voor meer informatie.

Medische informatie

De Patiëntentool biedt informatie over de KNO-richtlijn tinnitus in voor leken duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Hoormij.NVVS een leidraad ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden en kun je meenemen naar de huisarts. Op zoek naar een hulpverlener? Bekijk het overzicht hulpverleners tinnitus. Ook Brai3n kan mensen met tinnitus verder helpen.

Lees ook:

Hieronder vind je drie voorbeelden van geluiden uit de tinnitusfile:

Laat horen hoe jouw tinnitus klinkt

Ik bestel de geluidsfile met tinnitusgeluiden
Henk heeft last van tinnitus
Tips voor omgaan met tinnitus In de meeste gevallen kan je leren leven met tinnitus!