Preventie tinnitus

Oorsuizen komt steeds vaker voor. Dat komt omdat veel mensen gehoorschade oplopen door blootstelling aan te hard geluid, bijvoorbeeld tijdens een concert of vanwege een te hoog volume op hun mp3-speler. Oorsuizen is ook een beroepsziekte, bijvoorbeeld onder militairen en veteranen. En ook voor tinnitus geldt dat voorkomen beter is dan genezen, dat weten we allemaal.

Meer lezen
  • Download het artikel in Medisch Dossier over het verband tussen oorsuizen en het gebruik van mobieltjes en mp3-spelers
  • Is defensie doof voor oorsuizen ? Een artikel over gehoorpreventie bij militairen.