Onze visie en missie

Stichting Hoormij heeft als doel de behartiging van de individuele en collectieve belangen en de bevordering van het welzijn van mensen met gehooraandoeningen en taalontwikkelingsstoornissen, alsmede van hun familie en mantelzorgers.

Stichting Hoormij is er voor:

  • Slechthorenden van 0 tot 100+
  • Mensen met oorsuizen (tinnitus)
  • Mensen die overgevoelig zijn voor geluid (hyperacusis)
  • Mensen die de ziekte van Ménière hebben
  • Mensen die een evenwichtsaandoening hebben en duizeligheidsproblematiek
  • Mensen die een brughoektumor hebben
  • Mensen met een cochleair implantaat (CI)

Onze missie

Stichting Hoormij vindt dat iedereen het recht heeft om mee te doen in de maatschappij. Ook mensen bij wie het gehoor of het spreken voor problemen zorgt. Iedereen met een gehoor- en evenwichtsaandoening moet zo goed mogelijk kunnen functioneren in een omgeving met horende en communicatief vaardige medemensen. Is het meedraaien in de maatschappij (tijdelijk) niet haalbaar, dan streeft Stichting Hoormij naar erkenning door partners, familie, ouders, vrienden, werkgevers en andere betrokkenen.


Sta je achter deze visie en missie en wil je er aan bijdragen? Doe een donatie of zet je in voor Stichting Hoormij.