Impact en Bereik van Hoormij∙NVVS
Impact en Bereik van Hoormij∙NVVS

Steeds meer openheid over gehooraandoeningen

Zo’n 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben gehoorverlies. Dit aantal groeit - volgens SiRM - tot 1,7 miljoen in 2030. Strategies in Regulated Markets schat de maatschappelijke kosten van onbehandeld gehoorverlies op ruim 5,8 miljard. Studies die de Nederlandse politiek niet wakker schudden. Gehoorproblematiek is vaak omgeven met schaamte en taboe, iets van oude mensen. Toch staan steeds meer mensen op. Hierin was Hoormij∙NVVS mede aanjager en facilitator. Wij zetten - al jaren - alles op alles voor preventie, goede voorlichting, belangenbehartiging en onderzoek.

Door Irma van der Sluis als gebarentolk bij de persconferenties van corona in te zetten, kwam er ook in Nederland eindelijk een doorbraak om mensen met een gehoorbeperking te voorzien van actueel nieuws. Sander de Kramer werd onze ambassadeur van Week van het Oorsuizen. Reinier van den Berg, weerman, zelf minder goed horend, doet mee aan verhalen waarin twee generaties hun ervaringen uitwisselen, en Wibi Soerjadi die zelf als componist door beschadiging aan gehoorzenuw plotsdoof werd, komt niet alleen op reclames, maar organiseert met een landelijke keten ook huiskamerconcerten om daarmee eenzaamheid als gevolg van gehoorverlies, op de kaart te zetten.

Verdere doorbraak

2022 lijkt tot een verdere doorbraak te leiden. Meer studies tonen aan dat het niet alleen om ouderen gaat, maar ook jongeren en mensen die nog midden in hun carrière zitten. Vooral ook laten de mensen zichzelf meer zien. Zij zijn niet hun beperking, delen hun ervaringen, soms hilarisch, soms indringend, en vragen aandacht voor de acceptatie, voor preventie en voor onderzoek.

Een selectie

 • Sor, Rosario Mussendijk wint Maestro een dirigeerwedstrijd, waarbij hij meteen al duidelijk maakt dat hij zeer slechthorend is.
 • Earline organiseert een gesprek met muzikanten: naast Sor doen ook Mark Stotijn hoboïst, Monica Germino, violiste en Jos de Lange, fagottist mee. Het thema? Hoe geniet je van muziek met een verminderd gehoor?
 • Raven van Dorst vertelt in Boerderij van Dorst over eigen tinnitus.
 • Presentatrice Hélène Hendriks vertelt in Half 8 over haar ervaringen met tinnitus
 • Journalist Sebastiaan Quekel, vertelt zijn openhartige verhaal in het Algemeen Dagblad en publiceert de tweede helft van het jaar diverse artikelen over de gevolgen van tinnitus en de relatie met gehoorschade opgelopen bij concerten en evenementen.
 • René van der Heijden, journalist en redacteur bij de NOS en oprichter van Stichting Oorfonds vertelt zijn verhaal aan de telegraaf, met de oproep meer te investeren in gehooronderzoek. Hij leidt aan een erfelijke aandoening.
 • Manon Spierenburg, auteur en scenarioschrijfster brengt haar boek Doof uit, waarin ze haar eigen ervaringen deelt, persoonlijk en in relatie tot haar werk. Een interview bij Radio 1 met Femke van der Laan is tevens te horen op Podcast.
 • Frances Gilmore schrijft met haar boek: Zo lang ik nog vrijgezel ben, een verhaal over haar dating-ervaringen als slechthorende jonge vrouw.
 • Stephen Emmer, componist, mediamaker komt bij OP1 en zet zijn petitie online: Artists Against Tinnitus. Hij vraagt ermee aandacht voor gehooronderzoek en nodigt andere artiesten uit zich kenbaar te maken.
 • Roos Wijnen brengt bij VPRO een 10 minuten durende film uit: Niet zoals het hoort. Hierin laat ze twee jonge vrouwen met gehoorverlies aan het woord.
 • Diverse artiesten en presentatoren melden zich in kranten open over hun tinnitus of gehoorproblemen, waarmee ze waarschuwen en oproepen tot een serieuze aanpak van dit probleem. Denk aan Waldemar Torenstra , acteur en programmamaker, Wilfred Genee, presentator Huub van der Lubbe van de Dijk, Milo Driessen, Goldband, IJsbrand van Eerdenburg, (Ybra) DJ en producer van Gotu Jim, Dirk Zandvliet, saxofonist van Gallowstreet, Joost van Bellen, DJ en feestorganisator,
 • Dyon Scheijen, klinisch fysisch audioloog deelt diverse geanonimiseerde patiëntverhalen op LinkedIn.
 • Bianca van der Horst, is slechthorend. Met haar bedrijf maakt ze gebarentaal toegankelijk voor iedereen. Zij vertelt haar verhaal aan Libelle.

Op de politieke agenda

Het ministerie van VWS heeft een convenant gesloten met onder meer de evenementensector waarbij de geluidsnorm bij festivals op 103 dB mag, waar de WHO 100 dB adviseert. De gezondheidsraad brengt in november een advies uit. Arjen Lubach brengt hierover een humoristisch en informatief item in zijn show. En het lijkt dat de Tweede Kamer wakker wordt en vraagt om actiever ingrijpen, onder andere tijdens een debat op 14 december 2022. De cijfers zijn onrustbarend en preventie moet echt hoger op de agenda.

Aanjager

Gehoorverlies heeft een impact op persoonlijke levens, mede door die persoonlijke verhalen heeft gehoorverlies in 2022 ook een gezicht gekregen. Er is niet éen persoon of partij die dit heeft gerealiseerd. Hoormij∙NVVS is echter wel mede aanjager, facilitator en vond de tone of voice in een tijdgeest waarin deze verhalen naar buiten konden komen.

met dank aan Carmen de Jonge, voorzitter NVAB

Wat doet Hoormij∙NVVS voor jou?
Een greep uit ons werk: