Hoormij∙NVVS in Nederland

Hoormij∙NVVS is in beweging. Corona en de stijgende leeftijd van veel leden van afdelingen zetten aan tot nadenken over de toekomst en het zoeken van creatieve oplossingen. Zo besloten bijvoorbeeld de afdelingen Maastricht en Gelderland Oost tot opheffing, IJmond-Noord en Alkmaar tot een fusie en Gelre denkt na over een doorstart. Er vinden diverse activiteiten plaats. Denk aan: lezingen, ledenraadplegingen, activiteiten in het kader van de lokale inclusie agenda en de Week van de Toegankelijkheid, contact met gemeenten, inloopochtenden en lotgenotenbijeenkomsten.

Houd de agenda in de gaten voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.