Wie helpt mij verder?

Diverse specialisten staan voor jou klaar om je verder te helpen met medische en praktische zaken.

Specialistische zorgverlening

Jou verder helpen met zorg bij gehoorproblemen is de taak van dokter, kno-arts, audicien en andere gehoordeskundigen.

Praktische zaken

Van een hoortoestel tot psychologische hulp: diverse organisaties helpen je met de praktische kant van de zaak.

Petra van der Kaa belandde met een burn-out bij het UWV. Op een gegeven moment was het basta en nam ze de touwtjes weer zelf in handen. Uit haar eigen slechthorendheid putte ze de inspiratie om anderen te gaan helpen. En dat geeft haar zelf weer heel veel energie. Download hier het artikel uit HOREN magazine en lees hoe wie doorzet bereikt wat hij of zij wil bereiken!

Tegenwoordig is er veel aandacht voor vroegtijdige signalering van een hoorprobleem en voor het eventueel inschakelen van hulp(middelen) en zorg via de hierboven genoemde instanties. Dat is helaas niet altijd zo geweest, wat voor veel misverstanden en problemen kon zorgen bij de slechthorende en zijn/haar omgeving. Fons Merken beschrijft in het particulier uitgegeven boek 'Geaccepteerde eenzaamheid' zijn ervaringen op dit gebied en zijn eenzame strijd voor erkenning en acceptatie.