Wat doen wij voor jou?

Voor voorlichting en lotgenotencontact kan je terecht bij Hoormij∙NVVS. Wij helpen je verder of verwijzen je door. Ondertussen behartigen wij jouw belangen.

Technisch is er veel mogelijk

De wereld zal zich niet geheel aanpassen aan slechthorenden, maar daar waar mogelijk kunnen er voorzieningen gemaakt worden die ervoor zorgen dat ook jij met een verminderd gehoor kunt functioneren. Denk bijvoorbeeld aan ondertiteling op televisie. Overigens ook handig voor andere mensen die even in stilte televisie willen kijken. Denk ook aan het aanleggen van voorzieningen voor slechthorenden in openbare zalen of aan een toegankelijk openbaar vervoer.

Spraakafzien en gebarentaal

Hoormij∙NVVS zet zich in voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het communiceren. Ondersteuning in de vorm van spraakafzien (liplezen) en/of gebarentaal.

Ervaringskennis: onze meerwaarde

De meerwaarde van ons als stichting zit in het delen van ervaringskennis. Wij hebben een project opgezet om deze ervaringen  niet alleen te verzamelen, maar ook op een handige manier weer te delen. Ons doel is om ervaringen niet verloren te laten gaan, maar juist te benutten.

Andere doelen

Ook op andere terreinen maken wij ons sterk als Hoormij∙NVVS. Denk aan vergoedingen van hoorhulpmiddelen, maar ook goede zorg voor slechthorenden in verzorgingshuizen, inzichtelijk maken van bijwerkingen van medicijnen voor het gehoor en goede werkomstandigheden voor mensen met hooraandoeningen

 

Ontdek de voordelen!

Nog geen lid?