Onzekerheid over de oorzaak

Het ontstaan van hyperacusis is nog steeds een medisch raadsel. Toch is er wel iets te zeggen over de oorzaken en situaties waarin hyperacusis vaker voorkomt, bijvoorbeeld als gevolg van andere (gehoor)aandoeningen.

Dé oorzaak van hyperacusis is nog niet bekend. Medici hebben wel vermoedens over zaken die tot hyperacusis kunnen leiden. Ook ervaringsdeskundigen hebben zo hun ideeën over hoe ze overgevoelig zijn geworden voor geluid. Hieronder sommen we een aantal mogelijke oorzaken van hyperacusis op.

Gehoorbeschadiging

Wetenschappers vermoeden dat hyperacusis wordt veroorzaakt door schade in het gehoororgaan, ontstaan door bijvoorbeeld een letsel, een klap op het hoofd of een lawaaitrauma opgelopen door blootstelling aan te hard lawaai.

Ooroperaties

Bij een ooroperatie bestaat het risico om hyperacusis te krijgen. Dat geldt voor een operatie bij slechthorendheid als gevolg van verkleving van hamer, aambeeld en stijgbeugel, of als gevolg van verkalking van de gehoorbeentjes (otosclerose). De ingreep bestaat uit het aanbrengen van een prothese van kunststof. Na de operatie is het gehoor verbeterd, maar sommige mensen ontwikkelen hyperacusis. Hoe dit gebeurt, staat niet vast. 

Hersenbeschadiging

Ook beschadiging van het zenuwstelsel kan een oorzaak zijn van het overgevoelig zijn voor geluid. Oorzaak kan ook een verstoorde communicatie zijn tussen het gehoororgaan en de hersenen die de geluidsprikkels compenseren. Eén van de gevolgen van een hersenbloeding kan ook overgevoeligheid voor geluid zijn.

Medicijnen

Sommige medicijnen hebben hyperacusis als bijwerking. Mogelijke reden hiervoor is dat deze medicijnen bepaalde chemische processen in onze hersenen zodanig belasten dat er een soort slijtage ontstaat op de trajecten waar prikkels worden geleid. Zelfs middelen die worden ingezet bij hoorproblemen (met name oordruppels) kunnen op hun beurt schadelijke effecten hebben op het gehoor. Bekijk voor meer informatie over het veilig gebruiken van medicijnen de Medicijnwijzer.

Andere mogelijke oorzaken van hyperacusis:

 • Gesloten hersenletsel (verwonding aan de hersenen zonder breuk in de schedel)
 • Stress
 • Depressie (mogelijk vanwege een te laag serotoninegehalte)
 • Hoofdletsel, waaronder een whiplash
 • Magnesiumtekort
 • Onvoorzichtig uitspuiten van het oor
 • Een tumor in het hoofd
 • Problemen met het kaakgewricht, bijvoorbeeld Cranio Mandibular Joint (CMD)
 • Ziekte van Lyme (tekenbeet)
 • SCD-syndroom
 • Manganese (staat beschreven in het ABC van Hyperacusis)
 • Posttraumatisch stressstoornis
 • Auto-immuunziekten, zoals ziekte van Crohn
 • Erfelijkheid
 • CPRS – complex regionaal pijnsyndroom

Hyperacusis komt ook voor in combinatie met :

 • Slechthorendheid (deze combinatie wordt aangeduid als recruitment)
 • Migraine
 • De Ziekte van Ménière
 • William’s Syndroom (vertraagde ontwikkeling)
 • Bell’s Palsy (acute verlamming van de aangezichtszenuw)
 • Ziekte van Tay-Sachs (een erfelijke en aangeboren stofwisselingsziekte)
 • Fibromyalgie (chronische spierpijn)
 • Cranio Mandibuilaire Dysfunctie (stoornis in de( het) kaakgewricht)
 • Autisme
 • Mensen met Down syndroom
 • Mensen met aangeboren hooggevoeligheid (Highly Sensitive Persons)
 • Mensen met gevoeligheid voor laagfrequent geluid en/of elektromagnetische straling zijn vaker gevoelig(er) voor geluid. (EHS – electrohypersensitieve mensen)
 • Mensen met CVS/ME
 • Laag serotoninegehalte