Tinnitus, een oplossing is er wél

Die stelling legt Hoormij∙NVVS voor aan ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals. Waarom? Om inzicht te geven in de mogelijkheden als je te maken krijgt met deze - niet te genezen - aandoening. Een signaal van vertrouwen, na alle – nodige - aandacht voor preventie en het verlagen van de geluidsnorm. De invloed kan groot zijn op je leven, maar het ís mogelijk ermee te leven. En in Nederland zijn er goede en bewezen effectieve behandelopties voorhanden.

John Arkes - voorzitter van onze commissie tinnitus & hyperacusis – vertelt als ervaringsdeskundige hoe hij de klassieke fasen van het rouwproces doorliep: “De oplossing die nu voorhanden is: omgaan met je aandoening. Dat doe je vooral met anderen, met lotgenoten en met deskundigen die je kunnen helpen bij de aanvaarding.” Carmen de Jonge, voorzitter van de NVAB: “Ik zie het als onze gezamenlijke missie, om de impact van tinnitus en gehoorschade zichtbaar te maken. Aandacht voor preventie, onderzoek en goede hoorzorg zijn essentieel.” Het advies van Arno Lieftink - psycholoog met specialisme audiologische zorg & auteur van het boek Oorzaken - is: “Wees achterdochtig als iemand beweert tinnitus te kunnen genezen en ga niet in op iedere willekeurige behandeling die je vindt op internet.” Dyon Scheijen - klinisch fysicus & audioloog: “Er zijn in Nederland inmiddels genoeg plekken waar – bewezen - effectieve hulp te krijgen is.” Componist Stephen Emmer kampt met ernstige gehoorschade. De 64-jarige muzikant, verantwoordelijk voor talloze bekende tv-tunes, heeft al tien jaar tinnitus. Hij pleit voor meer openheid: “Musici durven er amper voor uit te komen. Dat moet anders.”

Massaal aan de oordoppen

Tinnitus. Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat. Ruim 1 tot 2 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Hiervoor is veel aandacht in de media. Terecht, want het is een groeiend probleem waarbij vooral de toename bij jongeren en kinderen alarmerend is. Gehoorschade door luid geluid wordt als reden aangegeven. Dat is wat eenzijdig, maar wél terecht. De laatste verkoopcijfers tonen dat jongeren massaal oordoppen laten aanmeten. Een mijlpaal in de strijd tegen oorsuizen. Er is een kentering gaande. Nu het verlagen van de geluidsnorm nog wettelijk vastleggen.

Tinnitus wegwijzer

Goed nieuws dus. Maar wat als je het al hebt? Wat helpt je als paniek of machteloosheid de overhand nemen? Hoe leer er mee omgaan zolang er geen medicijn beschikbaar is? Hoormij·NVVS is dé wegwijzer; geeft handvatten, betrouwbare voorlichting, stimuleert onderzoek, heeft aandacht voor preventie en zet zich onvermoeibaar in voor wie ermee moet leren leven. Sommigen gaan uit wanhoop zelfs in het buitenland op zoek naar een oplossing. Dit terwijl er goede behandelopties in Nederland zijn, die bewezen effectief en voorhanden zijn. De adviezen vind je hier: Tinnitus, de oplossing is er wél

Help mee en doneer!

Als je te maken krijgt met tinnitus (oorsuizen) kan dat je leven op z'n kop zetten. De oplossing ligt in preventie, betrouwbare voorlichting en onderzoek. Daarom zet Hoormij·NVVS alles op alles. Met jouw hulp kunnen wij hét verschil maken en ons werk voortzetten. Ja, ik doneer éénmalig.

Lees ook:

Tinnitus? Hoormij·NVVS helpt je verderPublicatiedatum: 06 februari 2023