Te maken met tinnitus? Nederland biedt goede zorg!

Tinnitus, een oplossing is er wél. Die stelling heeft Hoormij∙NVVS voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals. Waarom? Om inzicht te geven in de mogelijkheden als je te maken krijgt met deze - niet te genezen - aandoening. Ruim 95% van de mensen leert ermee leven. Dat geeft moed. Want we begrijpen hoe groot de invloed kan zijn op je leven. Dyon Scheijen bekijkt - als klinisch fysicus – audioloog – de gehoorklacht tinnitus vanuit een breder perspectief.

“Met mijn nu al bijna 25-jarige ervaring in de tinnituszorg zie ik een mooie ontwikkeling binnen Nederland. Er zijn steeds meer collega’s die zich zijn gaan verdiepen in de tinnitusproblematiek. Genoeg plekken nu in ons kikkerlandje te vinden waar goede hulp te verkrijgen is. Er zijn meer en meer netwerken die elkaar vinden en zo de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment aanbieden. Wat ik hoop is dat we mensen vanuit die audiologische zorg het vertrouwen mogen geven dat de oplossing er wél is, dat er goede hulp in Nederland mogelijk is.

De één is de ander niet

Op mijn tinnitusspreekuur zie ik volwassen mensen huilend voor me zitten, die na weken training met een compleet andere blik in hun ogen weer naar buiten lopen. Nieuwe collega’s in ons team zijn - bij evaluatiemomenten aan het eind van onze programma’s -zelf diep geraakt door de grote positieve veranderingen die gedurende het gehele traject zichtbaar worden. Er is dankbaarheid van cliënten in woord en gebaar. Natuurlijk zijn er individuele verhalen die anderen kunnen steunen, maar het zijn soms ook die verhalen die een veranderproces voor een ander moeilijker kunnen maken. Ik weet dat het persoonlijke verhaal van de één, niet dat ook van de ander hoeft te zijn. Het is belangrijk dat we elkaar vinden: gehoord worden, een luisterend oor bieden, het gevoel hebben er bij te horen. Al deze facetten zijn zo belangrijk in leren omgaan met tinnitus.

Inzicht

Een stapsgewijze multidisciplinaire benadering kan inzicht geven en daarmee zeker wel die oplossing bieden. Voor de één heel snel en simpel, voor de ander is er een wat langer traject te gaan. Drie aspecten spelen binnen tinnitus een rol:

  1. Gehoor
  2. Informatie en kennisoverdracht (psycho-educatie)
  3. Energiebalans in het leven

Voor deze drie facetten kunnen we stap voor stap bekijken waar mogelijkheden liggen en handvatten geven om de tinnitus er makkelijker te laten zijn.

Tinnitus mag er zijn

Uiteindelijk is het niet de tinnitus zelf die aangepakt moet worden. Sterker nog, die geluiden mogen er zijn. Het is een proces om hier (langzaam) inzicht in te krijgen. De puzzelstukjes liggen vaak al op tafel, maar vormen nog geen geheel. Het doel is om ze beter in elkaar te laten passen. Tinnitus zelf is het waarnemen van een geluid, zonder dat er fysiek een geluidsbron aanwezig is. Dit fenomeen is normaal om te ervaren in een zeer stille ruimte. Dus de tinnitus zelf hoeft geen probleem te zijn. Daarom is het mogelijk mensen te trainen om dit te bereiken. Die weg te gaan is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk.

Ir. D.J.W.M. Scheijen
klinisch fysicus - audioloog
Tinnitusspecialist, ACT-trainer, beeldend kunstenaar

Lees ook:


Publicatiedatum: 01 februari 2023